Tinelsite en Kazerne Dossin

In het noorden van de binnenstad ligt de Tinelsite. De site wordt omgeven door de Tinellaan, de Van Busleydenstraat, de Jodenstraat en de Goswin de Stassartstraat. De stad wil de hele site herontwikkelen. Met steun van de Vlaamse overheid is door het ontwerpteam 'De Smet Vermeulen Architecten' een masterplan opgesteld. Het plan zal de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd. 

Luchtbeeld Tinel 

Op de Tinelsite krijgt een groot aantal functies een plek. De site zal uitgroeien tot een aangename verblijfplaats. Door het combineren van verschillende groene zones is het Tinelpark het stadspark in het noorden van de binnenstad. De stadsbibliotheek nam haar intrek in het Predikherenklooster. Daarnaast werden er een aantal woningen en een grote ondergrondse parking voorzien.

Aan de rand van de site ligt Kazerne Dossin. In dit project investeerde de Vlaamse overheid bijna 23 miljoen euro zodat het kan uitgroeien tot het Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het ontwerpteam 'awg Architecten' van bOb Van Reeth tekende het ontwerp voor de renovatie van de voorbouw van de Dossinkazerne en een nieuwbouw op de plek van het voormalige IKA-schoolgebouw. Het museum opende in 2012 haar deuren.

 Meer informatie over Kazerne Dossin: www.kazernedossin.eu