Eenzaamheid is een gevoel van gemis dat iemand ervaart. Het kan iets tijdelijk zijn (bijvoorbeeld door een verlies van iemand of door een fysieke afstand die je ervaart, ...) of iets van langdurige aard (bijvoorbeeld de nood aan iemand om mee te praten, een vriend(in) die je steunt, ...). Het is voor iedereen anders en dat maakt het ook complex. 

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid die elk een eigen aanpak vergen. Voor iemand die zich sociaal eenzaam voelt, kunnen extra contacten met buren, kennissen, vrienden, …helpen. Iemand die zich emotioneel eenzaam voelt, mist een hechte warme vriendschap en is niet noodzakelijk gebaat met meer sociale contacten.

Ervaar jij soms een gemis, een gevoel van eenzaamheid? Ga op zoek naar wat daar voor jou juist aan de oorzaak van ligt. Dat kan je doen door zelf na te denken en informatie op te zoeken of door dit samen te doen met een hulpverlener. 

Besef vooral ook dat iedereen wel eens een gevoel van eenzaamheid ervaart. Je bent zeker niet alleen en je staat er ook niet alleen voor!

Meer weten

Kom via onderstaande links meer te weten over eenzaamheid en hoe je het kan aanpakken:

Informatie voor hulpverleners