Startdatum
15 mei 2023
Einddatum
31 mei 2024

De sportsite wordt volledig vernieuwd. Er komen een nieuwe cafetaria, kleedkamers, vernieuwde voetbalvelden, ...

Vooruitgang werken

  • De afbraak is in volle gang en tegen het bouwverlof (8 juli) werd het gebouw met de schaatsbaan volledig afgebroken. De oude funderingsplaat werd verwijderd tussen 1 en 15 augustus.
  • De sportvelden waren klaar in juli, zodat VC Leest kon beginnen met trainen op de nieuwe locatie.
  • In juli en de laatste twee weken van augustus vindt er een archeologieonderzoek plaats.

Voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van graafwerken

Tijdens de graafwerken, midden sepember, zijn deeltjes in de bodem gevonden die vermoedelijk asbest bevatten. De aannemer nam meteen de nodige voorzorgsmaatregelen om de werf in een veilige toestand te brengen.

Vóór de start van de ontgravingswerken werd een onderzoek uitgevoerd naar de milieu hygiënische kwaliteit van de grond. Hierbij werden in de grond zelf geen verhoogde hoeveelheden gemeten aan losse asbestvezels die de norm overschrijden. Daardoor konden de werken gewoon van start gaan. 

De gevonden deeltjes van vandaag bevinden zich plaatselijk in de diepere ondergrond en werden dus pas zichtbaar bij het uitvoeren van graafwerken. Omdat deze fragmenten op diepte zijn aangetroffen, is er geen aanwijzing voor een eerder blootstellingsrisico in het verleden. Deze vondst vroeg wel een extra plan van aanpak. 

Plan van aanpak 18.09 - 22.09

Samen met de veiligheidscoördinator werd een plan van aanpak opgemaakt dat maximaal inzet op veilige opgraafwerken en veilig transport. Daarnaast zorgt een combinatie van voorzorgsmaatregelen voor een minimum risico op blootstelling aan asbestvezels voor werknemers, sporters, omwonenden en de nabije omgeving.

De extra werken die bij dit plan van aanpak hoorden, duurden 1 week. Om dit op de meest veilige en risicoarme manier te kunnen realiseren, werd de sportsite tijdelijk gesloten voor externen in de periode van maandag 18 september tot en met vrijdag 22 september. Een erkend laboratorium deed tijdens deze periode extra metingen in de omgeving. Het labo mat geen overschrijdingen. Dit toont aan dat alles veilig verliep. 

Nog te onderzoeken

Op de rest van de site, ter hoogte van andere verdachte zones, troffen we nog veiligheidsmaatregelen. We dekten grond af met een doek en stenen. Zo zijn er niet langer risico's voor bezoekers van de site. 

De komende weken volgt een nieuwe plan van aanpak voor de rest van de site. 

  • Eerst zorgen we een overzicht met de te onderzoeken zones.
  • Vervolgens graven we sleuven. Dit geeft ons nauwkeurigere info dan plaatselijke boringen, zoals we het voordien deden. 

We bekijken samen met alle betrokken partijen wanneer we de overige grond verder kunnen onderzoeken.