Om nieuwe bewoners kennis te laten maken met hun wijk organiseert de dienst Sociale Cohesie in de Mechelse dorpen en Battel samen met de lokale verenigingen een jaarlijks warm welkom-moment. Hierop worden bewoners die er het afgelopen jaar zijn komen wonen, uitgenodigd op een activiteit met een kleine receptie. 

In Battel wordt het onthaalmoment ingepast bij de randactiviteiten van Battelfoor tijdens het 2e weekend van augustus. Verschillende Battelse verenigingen werken in een unieke samenwerking een uitgebreid activiteitenaanbod uit bij de jaarlijkse kermis.  

Op zondag 11 augustus worden nieuwe Battelaars er ontvangen door een afvaardiging van het schepencollege. De wijkconsulent verzorgt samen enkele Battelaars gidsen je een leerrijke wijkwandeling. Nadien wordt er getoast op een warme welkom. 

Wanneer: zondag 11 augustus om 14u30

Start wandeling: op de speelplaats van Basisschool De Ark, Arkkadeplein Battel

Aansluitend receptie: vanaf 16u

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen door je naam en het aantal personen door te geven tegen woensdag 7 augustus bij wijkconsulent Geert Laarmans, geert.laarmans@mechelen.be, 0477 47 13 86.