Huis van het Kind Mechelen

In Huis van het Kind werken verschillende diensten samen rond gezins-en opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheid en spel en ontmoeting. Alle (toekomstige) ouders en andere opvoeders zijn welkom voor info en advies! Lange Schipstraat 27 // T 015 44 52 42 // E huisvanhetkind@mechelen.be // www.facebook.com/huisvanhetkindmechelen // www.mechelenkinderstad.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk Boom Mechelen Lier

Persoonlijke en familiale problemen – psychosociale hulp – echtscheiding/ crisissituatie – dringende hulp – (dreigende) thuisloosheid – slachtoffer van geweld of misdrijf… CAW Boom Mechelen Lier geeft je al in een eerste gesprek directe hulp: concrete informatie, op maat van jouw situatie. Maurits Sabbestraat 119 // T 015 695 695 // E onthaal@cawboommechelenlier.be // www.cawboommechelenlier.be

Als jongere (tussen 12 en 25 jaar) kan je met een vraag of probleem terecht bij het JAC, het jongerenaanbod van het CAW T 015 695 695// E jac@cawboommechelenlier.be // www.jacboommechelenlier.be

Crisis bij jongeren

Kom je in contact met kinderen en jongeren in een crisissituatie? Crisismeldpunt T 03 609 57 57.

Straathoekwerk

Kan je nergens meer terecht? Misschien kan een straathoekwerker je helpen. De straathoekwerkers vind je terug in heel Mechelen. T 015 29 83 87 of 88 // E straathoekwerk@mechelen.be // www.mechelen.be/straathoekwerk