Beste bewoner, handelaar

 De werken op de Cortenbach-site zijn volop in uitvoering. Leegstaande panden en magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat maken plaats voor nieuwe appartementen en handelszaken.  Om de hoek  wordt momenteel het pand Korenmarkt 29 gesloopt. Voor de sloop van de achterbouw van Korenmarkt 15 werd ondertussen een vergunning afgeleverd.

Om deze werken veilig en goed te kunnen uitvoeren wordt de verkeerssituatie in genoemde straten tijdelijk gewijzigd.     

Inname rijstrook Onze-Lieve-Vrouwestraat

In april wordt gestart met het tweede deel van de uitgraving van de ondergrondse parking van het woonproject Cortenbach. Tijdens de uitgraving en de opbouw  wordt de Onze-Lieve-Vrouwestraat ter hoogte van de werfzone tot in het midden van de straat ingenomen. Deze inname start in de week van 8 april.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk over de helft van de rijweg en de naastliggende parkeerzone. We plaatsen hier dan ook een parkeerverbod. Voor fietsers en voetgangers blijft er een veilige doorgang. Om een vrije doorgang voor de hulpdiensten te verzekeren, wordt aan handelaars tegenover de werfzone gevraagd in deze periode geen zonneschermen en/of banners te gebruiken.Tijdens het bouwverlof in juli wordt de rijweg tijdelijk terug vrijgegeven. Na het bouwverlof neemt de aannemer opnieuw een deel van de rijweg in.

 

Kraan Korenmarkt

Voor de sloop en heropbouw van het pand Korenmarkt 29 en de achterbouw van Korenmarkt 15 wordt een bijkomende kraan geplaatst op de hoek van Korenmarkt met Ziekeliedenstraat.  Opbouw van de kraan is voorzien einde april.  Rolstoelgebruikers en voetgangers die moeilijk over de plateaus van de Korenmarkt kunnen krijgen de mogelijkheid om over te steken voor de werfzone. Voor het laden en lossen aan de kant van de Korenmarkt wordt de laatste laad- en loszone en de taxistandplaats ingenomen ter hoogte van Korenmarkt 43-47.

 

Planning

- april – mei 2019: sloop Korenmarkt 29 + achterbouw Korenmarkt 15 

- april - juni  2019 uitgraven en opbouw ondergrondse parking

- mei – december 2020:  opbouwwerken woonproject

- juni 2019 – juni 2020: afwerking en inrichting Hof van Cortenbach

- januari 2020 – april 2020: aanleg binnengebied fase 1

- december 2020: einde werken woonproject

- januari 2021: start aanleg binnengebied fase 2

Contact

Het woonproject Cortenbach maakt deel uit van de Cortenbach-site maar gebeurt volledig via private ontwikkeling.

Problemen of vragen?  Dockx Projectbouw 014 / 37 75 73, info@dockx.com

Via de online nieuwsbrief blijf je op de hoogte en ontvang je alle info rechtstreeks in je mailbox.

 

Situering werfzone en aard der werken:

De werfzone situeert zich in de Korenmarkt 27-29 en Onze-Lieve-Vrouwestraat. De werken omvatten: verbouwingswerken site Hof van Cortenbach. De hoofdaannemer is de firma woningbouw Dockx, Bleekstraat 19, 2480 Dessel

De werkuren worden vastgelegd als volgt:

  • van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
  • zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
  • niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen

Voor de bouw op de site Hof van Cortenbach wordt er een kraan van 6m x 6m geplaatst op de Korenmarkt (eind april) , deels op de verhoogde inrichting. De bestrating wordt beschermd met platen. Voetgangers kunnen rond de kraan. Fietsers mogen hier niet rijden. De kraan kan niet in het binnengebied geplaatst worden omdat hier op korte termijn met de aanleg begonnen wordt. De kraan die momenteel op de werf staat reikt niet ver genoeg.

 In de Onze-Lieve-Vrouwestraat (vanaf 8 april)  wordt terug een grotere werfzone gevraagd (zoals bij de start van de werken). Vanuit de gevellijn komt er 4,30m met een lengte van 27,50m voor het laden en lossen van materialen. Er kan niet altijd op de werf gereden worden omdat er ook gestart wordt met de bouw van een ondergrondse parking. Aan de overzijde wordt parkeerverbod geplaatst zodat het verkeer steeds doorgang heeft. Samen met de parkeerstrook blijft er 3,68m vrij. Voetgangers moeten ter hoogte van de werf oversteken. Voor het laden en lossen aan de kant van de Korenmarkt wordt de laatste laad- en loszone en de taxistandplaats ingenomen.

 Omleidingsprincipe/verkeersorganisatie:

Het verkeer kan over de tegenoverliggende parkeerstrook rijden. Voetgangers moeten oversteken. De werfsignalisatie zelf wordt geplaatst op 01/04/2019. Er komt ter hoogte van de werf geleiding van het verkeer.

Fasering

  • De werken vangen aan op 08/04/2019 en het einde is voorzien op 12/07/2019