LIFE project Wetlands4Cities

De gevolgen van de klimaatverandering zijn zeer groot voor middelgrote Europese steden als Mechelen (BE) en Tilburg (NL).
Beide steden staan voor de toenemende uitdaging om overstromingen te voorkomen en hittestress te verminderen. Aangrenzende natuur- en landbouwgebieden lijden onder droogte en verlies van biodiversiteit. Wetlands4Cities wil deze stedelijke kernen en de omliggende natuurgebieden klimaatbestendig maken op het gebied van water. Zo kan het stedelijk stormwaterbeleid samen bijdragen aan het watergerelateerde herstel van de omliggende natuurlijke wetlands in de stedelijke periferie. Hiermee willen we een inspiratie en voorbeeld zijn voor andere Europese steden en regio's.

Met de gecreëerde en herstelde wetlands wordt naar verwachting 380 ha waterbuffer gerealiseerd. Met de huidige klimaatscenario's in gedachten moeten de huidige maatregelen ten minste voorkomen dat droogte en overstromingen op lange termijn verergeren. Met de aanleg van de wetlands en de bijbehorende blauwgroene infrastructuur zullen de wetlands-, moeras- en open water gebieden aanzienlijk worden vergroot. De nieuwe en herstelde habitats zullen geschikt zijn voor de herintroductie van Natura 2000-soorten.

Het project streeft ernaar 600 huishoudens te betrekken in het Curieuzeneuzen initiatief. In dit burgerwetenschapsproject worden sensoren in tuinen geïnstalleerd die ook de hitte en de droogte kunnen meten. Dit levert informatie op over het effect van de genomen maatregelen en de relatieve verbetering van de levenskwaliteit van de burgers.

Met dit project willen we een methodologie ontwikkelen die de doeltreffendheid van maatregelen om waterecosystemen te herstellen verbetert. Het Wetlands4Cities LIFE project doet dit via een gezamenlijke aanpak, waarbij synergie wordt gecreëerd tussen klimaatadaptieve waterstrategieën van steden en de omliggende natuurlijke wetlands.

Project partners

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 7.698.268,00 euro en wordt voor max. 4.100.641,00 euro gefinancierd door het Environment and Climate Action (LIFE) programma.

Looptijd

Het project loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2027.