Stad Mechelen krijgt vanuit Stedenbeleid Vlaanderen 800.000 euro voor het Wijkverbeteringscontract Arsenaal.

De volkse woonwijk Arsenaal is historisch verbonden met de werkplaats van de NMBS, aan de andere kant van de Leuvensesteenweg, en voorzag in huisvesting voor de arbeiders.

Met 75 verschillende nationaliteiten is dit de meest diverse wijk van de stad, die op wijkniveau evenwel enkele problematieken kent zoals een relatief hoog percentage gezinnen in armoede, hoog aantal verouderde en slecht onderhouden woningen, enkele problematieken op het vlak van samenleven en veiligheid. Het groot aantal gesloten bebouwingen en het groot aantal oudere woningen, grotendeels niet gerenoveerd, trekt kwetsbare gezinnen aan. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal van armoede op wijkniveau. Die willen we doorbreken, maar niet boven de hoofden van de wijkbewoners. Dit project investeert in mensen. Er zit namelijk veel potentieel in de wijk en in de mensen die er wonen, de netwerken en organisaties die er actief zijn.

De stad gaat met de buurtbewoners aan de slag om het samenleven (sociale cohesie en veiligheid), het imago en de woonkwaliteit (zowel individuele woningen als de aanblik van het woongebied) van de wijk Arsenaal te verbeteren. Een sociale cohesiemedewerker, een energiescanner en renovatiecoach, een jurist en een preventieconsulent gaan samen met de bewoners en de sterkhouders van de wijk de komende vier jaar een diepgaand veranderingsproces in gang zetten.

Het wijkverbeteringscontract biedt tewerkstellingskansen aan jongeren die ingeschakeld worden voor de veiligheid van hun buurt, ontzorgt en versterkt de bewoners in hun competenties om hun leef- en woonkwaliteit te verbeteren, mobiliseert engagement in en voor de wijk, frist de aanblik en het imago van de wijk op.

Het project start voorjaar 2022 en loopt tot eind 2025.