Wild kan schade veroorzaken aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen. Het Agentschap voor Natuur en Bos kijkt toe op jacht en duurzaam wildbeheer. Je mag dus niet zomaar zelf tot actie over gaan.

Jacht en duurzaam wildbeheer in Vlaanderen

Als wild echt voor problemen zorgt en schade berokkent aan gewassen of eigendommen, kan men overgaan tot bijzondere jacht.