Een handelaar kan zich door middel van verschillende maatregelen beveiligen tegen winkeldiefstal. Door het gebruik van fysische- en elektronische hulpmiddelen zoals sloten, afroomkluizen, alarmsystemen, ... voorkomt men veel problemen.

In samenwerking met de lokale politie is het Buurt Informatie Netwerk voor Horecazaken (BIN-H) opgericht. Elke aangesloten handelaar of horecauitbater kan abnormaal gedrag of een onveilige situatie melden aan politie. Na controle van het bericht, stuurt de meldkamer van de politie, een melding naar alle leden van het netwerk. De informatie uitwisseling tussen politie, handelaars en horecauitbaters verhoogt de sociale controle en het veiligheidsgevoel.

close up beveiligingscamera