Het begrip 'woonkwaliteit' in een notendop

Volgens de Belgische grondwet (artikel 23) heeft iedereen recht op menswaardig wonen.

Menswaardig wonen wil zeggen dat elke woning:

  • Van goede kwaliteit is
  • In een behoorlijke woonomgeving ligt
  • Tegen een betaalbare prijs ter beschikking gesteld wordt

Elke stad of gemeente krijgt van de Vlaamse Overheid de opdracht om te waken over dit grondwettelijk recht en dus ook over de woonkwaliteit in de stad. Dit kan ze doen op een preventieve, stimulerende of sanctionerende manier.

Tijdens een onderzoek naar de woonkwaliteit gaat men na of de woning voldoet aan een aantal elementaire vereisten. Die vereisten hebben betrekking op:

  • de stabiliteit en bouwfysica van de woning
  • de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties & gasinstallaties in de woning
  • de toegankelijkheid & brandveiligheid van de woning
  • de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden van de woning
  • de sanitaire voorzieningen in de woning
  • de verwarmingsmogelijkheden in de woning

Is een van bovenstaande zaken niet in orde, dan vertoont je woning mogelijk gebreken.

AIs de woning niet aangepast is aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode, dan wordt de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Tijdens zo'n controle wordt tegelijkertijd de bezettingsnorm gecontroleerd. Die norm bepaalt het maximum aantal toegelaten bewoners. Wonen er meer mensen in de woning dan toegelaten, dan kan dit leiden tot een onaangepast- of overbewoondverklaring.