logo project Water Resilient CitiesWater Resilient Cities (WRC) wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast. Gezien de gevolgen van de opwarming van de aarde zal dit probleem alleen maar groter worden.

Nieuwe oplossingen voor waterbuffering

WRC zoekt naar nieuwe oplossingen om water op te vangen (al bestaande oplossingen zijn bijvoorbeeld het vergroenen van steden en het aanleggen van groendaken). Het project wil aantonen hoe duurzame stedelijke afvoersystemen aangepast kunnen worden aan openbare ruimtes. Dat is niet evident, omdat die openbare ruimtes vaak dichtbebouwd zijn of beschermd worden als historisch erfgoed.

De oplossingen moeten mogelijk zijn in de beschikbare ruimte, een grote impact hebben op de buffercapaciteit en een ruimer positief effect hebben op steden (bijvoorbeeld een positieve impact op biodiversiteit, publieke gezondheid, economie en waterkwaliteit).

Partners

WRC brengt 13 partners vanuit vier landen samen onder leiding van Plymouth City Council.

  • Belgische partners: Stad Mechelen, Katholieke Hogeschool Vives Zuid, Stad Brugge, Waterwegen en Zeekanaal NV
  • Engelse partners: Plymouth City Council, Green Blue Urban Ltd., South West Water Ltd. (SWW)
  • Franse partners: Boulogne-sur-Mer développement Côte d’Opale, Syndicat Mixte pour le SAGE des eaux de Boulonnais, Ville d’Outreau, Commune de Condette
  • Nederlandse partner: Gemeente Middelburg

De deelnemende steden leren van elkaar en delen hun kennis met andere steden om ook in de volgende jaren steden weerbaarder te maken tegen wateroverlast.

Projecten in Mechelen

Binnen het project Water Resilient Cities investeren Stad Mechelen en de Vlaamse Waterweg in drie projecten:

Dankzij de projecten creëren we naast een betere waterbuffering ook meer natuur en rustpunten in de binnenstad. Dat verhoogt niet alleen de biodiversiteit en waterkwaliteit, maar ook de leefbaarheid van Mechelen.

Budget

Totaal projectbudget: € 7.755.130
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 4.653.078

Budget Stad Mechelen: € 1.628.000
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 976.730 (waarvan € 458.749 voor Stad Mechelen & € 517.981 voor Waterwegen en Zeekanaal NV)

Looptijd: 25/11/2016 - 31/12/2020

Meer info over het Interreg 2 Zeeën programma