De EU heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het vervoer koolstofvrij te maken, wat radicale veranderingen van het hele ecosysteem vereist. De recente dramatische ontwikkelingen in de geopolitieke situatie in Europa maken duidelijk dat deze overgang van fossiele brandstoffen moet worden versneld. De doelstellingen zijn dus duidelijk. Maar hoe deze te bereiken?

Het systeem is complex en het tempo van de veranderingen wordt bepaald door de traagheid ervan. Veel actoren, veel onzekerheden, op veel niveaus. Het probleem is vooral groot in stedelijke gebieden. Tenzij de veranderingen goed worden beheerd, zullen de doelstellingen niet worden gehaald. De overheid moet hierin de "first mover" zijn. Als zij kunnen helpen de energievoorzieningsketen klaar te maken, zal de markt van energie- voertuigfabrikanten en gebruikers zullen overstappen.

Project ZCI richt zich op praktische manieren om Zero Carbon Infrastructure in 8 verschillende steden en regio's tot stand te brengen. Voortbouwend op reeds verricht werk zullen de partners praktische oplossingen vinden en testen voor deze uitdagingen:

 • Particuliere (elektrische) voertuigen: laadinfrastructuur - belemmeringen en oplossingen
 • Duurzame stadslogistiek
 • Het bedrijfsmodel van duurzame stedelijke mobiliteit - stimulansen die de vraag van de klant naar koolstofvrije vervoersoplossingen doen toenemen.
 • Overgang naar een koolstofvrije mobiliteit: aanvaarding en communicatie door het publiek.

Zij zullen:

 • Goede praktijken identificeren en delen om de belangrijkste problemen aan te pakken;
 • De capaciteit van 8 overheidsinstanties opbouwen door opleiding en kennisoverdracht;
 • 8 relevante beleidsinstrumenten verbeteren om in de nodige infrastructuur te voorzien en vertrouwen in de markt te scheppen.

Partners

ZCI telt 9 projectpartners:

 • County administrative board of Kronoberg (SE)
 • Regional Council of Kainuu (FI)
 • BSC, Business Support Center, Ltd, Kranj, Regional Development Agency of Gorenjska (SI)
 • Burgas Municipality (BG)
 • Navarra Government – General Directorate on Industry, Energy and Strategic Projects S3 (ES)
 • Cork City Council (Comhairle Cathrach Chorcaí) (IE)
 • Stad Mechelen (BE)
 • City of Parma (IT)
 • Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics BV (NL)

Duur

Het project loopt van 01.01.2023 tot 31.05.2027.

Budget

Het projectbudget van Stad Mechelen is 234.200,00 euro en wordt voor 80% gesubsidieerd door Europa.