Wanneer er in je buurt veel zwerfkatten lopen, kan je dit melden aan vzw Dierenbescherming Mechelen. De stad werkt met hen samen om de problematiek aan te pakken.

Vrijwilligers vangen de katten. Een dierenarts steriliseert ze en daarna worden de katten teruggezet op de plaats waar ze gevangen werden. Op deze manier voorkomen we dat zwerfkatten zich voortplanten en het probleem zich uitbreidt.

Wat kan je doen om de zwerfkattenpopulatie beperkt te houden?

Zwerfkatten kunnen voor hinder en overlast zorgen. Daarom is het belangrijk om de zwerfkattenpopulatie te controleren .

Het stadsbestuur kiest ervoor om het zwerfkattenprobleem aan te pakken op een diervriendelijke maar effectieve manier. Een zwerfkat jongt doorgaans twee tot drie maal per jaar. Om de populatie beheersbaar te maken worden de zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst.  De stad doet hiervoor een beroep op de vzw Dierenbescherming Mechelen.

Het is niet de bedoeling om katten te laten verdwijnen, wel om een gezonde en beperkte kattenpopulatie te verkrijgen. De vzw Dierenbescherming Mechelen werkt hiervoor samen met lokale dierenartsen.

Identificatie en registratie

Sinds 1 november 2017 moeten de volgende katten geïdentificeerd zijn (met chip) en worden geregistreerd in de centrale databank CatID:

  • katten jonger dan 12 weken
  • katten voor ze weggegeven of verkocht worden
  • katten uit het buitenland, als ze langer dan 6 maanden in België gaan verblijven.

Als je kat al is geregistreerd in een andere databank, moet u ze niet opnieuw in CatID registreren.

De identifciatie en registratie gebeurt door de dierenarts. Ook wijzigingen in de gegevens (bijv. een adreswijziging) worden door de dierenarts doorgegeven.

Castratie en sterilisatie

Sinds 1 september 2014 moet elke kat vóór die verkocht of weggegeven wordt gecastreerd of gesteriliseerd zijn. Uitzonderingen op de castratieverplichting zijn:

  • ​katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan.
  • katten die voor het buitenland bestemd zijn.