Fase 1: Staat van kindvriendelijkheid

2022 - maart 2023

In de eerste fase wilden we nagaan hoe kindvriendelijk onze stad eigenlijk is. Daarvoor voerden we brede data-analyses uit en stelden we korte bevragingen op voor onze Mechelse kinderen en jongeren. En zodra we meer inzicht kregen in wat zij allemaal belangrijk vinden in een kindvriendelijke stad, besloten we om te focussen op drie thema’s: vrije tijd, mentale veerkracht, participatie en communicatie.

Fase 2: Belevingsonderzoek

Maart 2023 - juni 2023

In de tweede fase bevroegen we zo’n 400 à 450 Mechelse kinderen en jongeren tijdens het belevingsonderzoek. Daarin gingen we na hoe kinderen en jongeren het ervaren om in Mechelen te wonen, te leven, te spelen en rond te hangen. Of meer in mensentaal: omdat we zo benieuwd waren naar wat er leeft bij kinderen en jongeren, hebben we het hen gewoon zelf gevraagd.

Tussen april en juni 2023 bevroegen we 400 à 450 kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar in zo’n 70 diverse groepen en 15 verschillende settings. We gingen bijvoorbeeld langs in scholen, op sportkampen en bij jeugdwerkorganisaties. Of we spraken af op verschillende Mechelse pleinen en parken.

Tijdens het belevingsonderzoek houden we rekening met de ideeën, ervaringen en gedachten van kinderen en jongeren uit alle leeftijdscategorieën. En dat telkens op een manier die bij hun eigen leeftijd past:

  • 0 tot 3 jaar: observaties
  • 3 tot 6 jaar: gesprekken met ondersteuning van prenten en foto's
  • 6 tot 12 jaar: gesprekken in spelvorm
  • 12 tot 24 jaar: gesprekken

Fase 3: Opmaak van de strategie

Juli 2023 - februari 2024

In de derde fase nemen we alle uitkomsten van de vorige twee fases samen en maken we een kindvriendelijke strategie op. Die strategie komt voort uit onze opgestelde visie en vertalen we verder in duidelijke doelstellingen en het actieplan ‘Jong in Mechelen’.

Wat staat er nog op de planning?

Nu - juni 2024

In februari 2024 dienden we onze opgestelde doelstellingen en het actieplan in bij de jury van Kindvriendelijke steden en gemeenten. Op 24 juni komen we eindelijk te weten of we ons voor de komende zes jaren weer een kindvriendelijke stad mogen noemen. Spannend!

Maar geen paniek: in tussentijd houdt het ons niet tegen om al volop in te zetten op een kind- en jeugdvriendelijke stad.