Vooraleer je start met het digitaal indienen van je aanvraag dien je enkele aandachtspunten te bekijken.

Je aanvraag valt in het autoluw gebied of je dient doorgang te verkrijgen in het autoluw gebied? 

Alle informatie hierover kan je terugvinden via autoluwe binnenstad.

Wanneer je transport langer is dan 11 meter en zwaarder is dan 10 ton?

Wanneer je met zwaar transport de binnenstad wil betreden dien je een doorgangsbewijs aan te vragen. 

Meer informatie

Je aanvraag bevat een inname van een gewestweg?

Voor de inname van een gewestweg moet je ten laatste 30 dagen voor aanvang, een aanvraag indienen rechtstreeks bij het gewest via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be. In dit geval ontvang je de factuur voor de inname van het gewest.

Je aanvraag bevat inname van Vlaamse waterwegen?

Bij het innemen van openbaar domein in het beheer van De Vlaamse Waterweg nv voor privatieve doeleinden is het aanvragen van een vergunning verplicht. Met ‘privatieve’ wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren of constructies te plaatsen, te wijzigen of te verplaatsen.

De vergunning moet worden aangevraagd bij De Vlaamse Waterweg nv en dit minstens 30 dagen voor aanvang van de werken of de activiteiten.

Waar moet je opletten bij het aanvragen van verkeerssignalisatie?

 • Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve de nodige signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder.
 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen.
 • De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren. 

Bekijk ook even bijkomende informatie

Je aanvraag bevat verkeerssignalisatie die dient aangebracht te worden op grondgebied van andere steden of gemeenten?

Toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van die gemeente is vereist. In dit geval zal een kopie van deze toelating aan dit dossier toegevoegd worden. De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatie-, wegomlegging- of het omleidingsplan steeds laten wijzigen of aanpassen. Als de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het goedgekeurde signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn gemachtigde aanpassingen aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), de aannemer(s), eigenaars(s) of gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van doorgang en vlotheid van het verkeer. 

Hoe ga ik om met de betrokken omgeving?

 • De bereikbaarheid en zichtbaarheid van handel en horeca dient maximaal te worden behouden.
 • Vermijd terrassen en marktgebied op zaterdag en braderijen.:
  • Grote Markt
  • Ijzerenleen
  • Befferstraat
  • Veemarkt
  • Boucherystraat
  • Hallestraat
  • Botermarkt
  • Steenweg
  • Schoenmarkt
 • Hou rekening met de bereikbaarheid van scholen en toeristische attracties.
 • Voorbehouden parkeerplaatsen worden niet ingenomen.
 • Ga in dialoog met de omgeving om degelijke afspraken te maken.