Als je iets op straat plaatst, neem je het openbaar domein in. Je hebt steeds een vergunning van het stadsbestuur nodig als je het openbaar domein inneemt. De stad coördineert alle aanvragen, zodat er geen onveilige of hinderlijke situaties ontstaan.

Afhankelijk van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt, vraag je een andere soort vergunning aan en gelden er andere voorwaarden. In sommige gevallen wordt de inname aangerekend. De tarieven zijn afhankelijk van de soort inname en zijn vastgelegd in de verschillende reglementen.

Permanente inname van het openbaar domein

Een handel- of horecazaak heeft een vergunning voor permanente inname van het openbaar domein nodig in volgende gevallen:

Andere permanente situaties zijn tegeltuintjes en parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten.

Tijdelijke inname van het openbaar domein

Een vergunning voor een tijdelijke inname heb je nodig als je slechts enkele dagen of weken het openbaar domein wil innemen naar aanleiding van een verhuis, werken, een straatfeest of evenement, een publiciteitsactie, TV- of filmopnames ...