Online aanvragen

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Je hebt een schriftelijke vergunning van het stadsbestuur nodig als je het openbaar domein inneemt. De stad coördineert deze aanvragen, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Om deze inname in tijd en ruimte zo veel mogelijk te beperken, wordt hiervoor in sommige gevallen een belasting opgelegd.

Afhankelijk van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt, vraag je een andere soort vergunning aan en gelden er andere voorwaarden.

Procedure

Wil je publiciteit voeren op het openbaar domein door:

  • voertuigen
  • draagbare borden of doeken
  • kosteloos of zonder winstoogmerk aanbieden van producten, voorwerpen, drukwerken of diensten
Online aanvragen