Alles begint met vertrouwen. Een aanspreekfiguur is het vertrouwde gezicht van de jeugdbeweging naar de ouders. De drempel om deze leid(st)er aan te spreken is dan ook klein. De ouders weten dat ze bij hem/haar terecht kunnen met vragen, bedenkingen of zelfs klachten. Als die communicatie er niet is, dan verwordt een bedenking snel tot een frustratie en een reden om niet meer voor de jeugdbeweging te kiezen.

Het spreekt voor zichzelf dat de keuze van de aanspreekfiguur belangrijk is. Een goede aanspreekfiguur heeft de volgende talenten:

  • maturiteit uitstralen, want niet iedereen komt even sterk over bij ouders. Idealiter heeft een aanspreekfiguur wat ervaring als leider;
  • sociaal zijn en dus over de durf beschikken om zelf naar nieuwe ouders toe te stappen;
  • over voldoende empathie beschikken om ongemak of onzekerheid aan te voelen, ook al wordt die nog niet uitgesproken.

In jeugdbewegingen met een volwassen begeleider kan die de geknipte aanspreekfiguur zijn.