Niet elk gezin vindt even gemakkelijk de weg naar de jeugdbeweging. De Mechelse jeugdbewegingen zijn dan ook nog geen afspiegeling van alle kinderen en jongeren die onze stad rijk is. De jeugddienst gaat dit jaar met de verenigingen de uitdaging aan om hier verandering in te brengen, onder de noemer Jeugdwerk voor Alleman.

Jeugdbewegingen die meedoen krijgen een label van JEUGDWERK VOOR ALLEMAN. Daarmee tonen zij aan heel Mechelen dat zij voor iedereen openstaan. Dat houdt in dat zij werken aan de volgende tien punten: