De jeugddienst is al jarenlang het centraal aanspreekpunt van de stad voor alle Mechelse jeugdverenigingen. In het kader van 'Jeugdwerk voor Alleman' zijn er in Mechelen heel wat andere jeugdorganisaties met juiste expertise. Deze worden hieronder voorgesteld. Hebben jullie toch een bepaalde vraag waarmee jullie niet weten wat doen? Contacteer dan zeker de jeugddienst via jeugddienst@mechelen.be . Zij zullen jullie met alle plezier doorverwijzen naar de juiste instantie.


Chirojeugd Vlaanderen

De koepel ‘Chirojeugd Vlaanderen’ heeft al veel materiaal rond diversiteit ontwikkeld en staat uiteraard met raad en daad bij indien nodig. Houd hierbij ook zeker deze link in het oog. De koepel is namelijk ook bezig met allerlei tips rond het versterken van jeugdbewegingen.

Diversiteitsfiches

Vragen rond ADHD, culturele diversiteit, autisme, fysieke beperking, mentale beperking , visuele beperking, auditieve beperking, gender&seksualiteit, armoede, anderstaligheid&meertaligheid of vluchtelingen? Op de website vinden jullie diversiteitsfiches met praktische tips rond deze doelgroepen.

Bekijk ook de diversiteitsfiches op de website van KSA.

Chiropoly

Een monopoly op ‘zen Chiro’s’ waarbij je op een spelende manier leert hoe je jouw jeugdbeweging betaalbaar kan maken/houden.

Deze monopoly is enkel en alleen verkrijgbaar bij Chirojeugd Vlaanderen en kunnen jullie gratis en voor niks bij hen lenen! Neem contact op met diversiteit@chiro.be bij interesse.

Kwartetspel 'All aboard'

Een handige methodiek om met de leiding over diversiteit te praten. De thema’s die aan bod komen zijn: eten en drinken, chironamiddag, startdag/werving, toegankelijkheid, Spel, netwerk, leidingsploeg, geld, bivak, ouders, tradities en chirokleren.

Op bepaalde vlakken zullen jullie uiteraard al heel ver staan. Op andere vlakken is er wel wat verbetering mogelijk. Aan de hand van dit spel kunnen jullie de werkpunten ontdekken en zoeken hoe jullie deze kunnen versterken.

Je kan een gratis exemplaar afhalen bij de banier of uitlenen bij de jeugddienst.

Traject op maat

Zitten jullie met vragen of bedenkingen? Hebben jullie nood aan ondersteuning op een bepaald vlak? Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe je best omgaat met een leid(st)er die een beperking heeft. Vraag gerust ondersteuning via diversiteit@chiro.be.

Chiro voor Chiro

Dit is een solidariteitsfonds dat in stand wordt gehouden door Chirogroepen die over een grote financiële pot beschikken. Andere Chirogroepen met heel wat leden die het thuis financieel niet breed hebben, kunnen dan weer gebruik maken van dit fonds om veldbedjes, slaapzakken, … te kopen. Op deze manier kunnen Chirogroepen elkaar helpen en is Chiro toegankelijker voor iedereen. Via deze link kan je een bijdrage storten of een aanvraag doen voor een bijdrage. Bij verdere vragen, kan je contact opnemen met diversiteit@chiro.be .

Iedereen mee op kamp

Met dit project wil Chirojeugd Vlaanderen Chiro’s aansporen om kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie mee te nemen op kamp. Op deze link kan je je inschrijven als Chiro. Je kan flyers laten aanmaken en komt op een plannetje met deelnemende Chiro’s op de website. Daarnaast kan je ook ondersteuning aanvragen bij de koepel.


Scouts en gidsen Vlaanderen

Betaalbaarheid

De koepel ‘Scouts en gidsen Vlaanderen’ zet heel hard in op armoede, waaronder de betaalbaarheid! Hierbij bieden ze onderstaande formules aan:

  • Lidgeld op maat: Scouts & Gidsen Vlaanderen biedt verminderd lidgeld (€10/jaar) aan voor gezinnen die het minder breed hebben. Diegene die hiervoor in aanmerking komen zijn gezinnen met verhoogde tegemoetkoming, gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan OCMW, gezinnen die het door omstandigheden (echtscheiding,..), tijdelijk financieel moeilijk hebben, … Wie effectief verminderd lidgeld krijgt, mag de scouts zelf beslissen.
  • Fonds op maat: Naast het lidgeld, komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussen bij betalende activiteiten (weekend, kampen, groepsreizen, …): 1/3 wordt dan betaald door het lid, 1/3 door de koepel en 1/3 door de scouts zelf. Het is de leidingsploeg die de aanvraag indient bij de koepel.
  • Uniform op maat: Leden met verminderd lidgeld krijgen automatisch bij aankoop 60% korting op het scoutshemd en 50% op de andere uniformstukken (broek, rok, trui). Zo wordt een uniform ook voor hen meer betaalbaar!
  • Verblijf op maat: Als scouts kan je gebruik maken van de verschillende Hopper verblijven van de koepel. Naargelang de aanwezigheid van het aantal leden/leiding met verminderd lidgeld, kan je korting krijgen op je verblijf.

Voor verdere vragen, kan je u altijd richten naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be .

Open kamp

De wekelijkse werking is voor kinderen in maatschappelijk kwetsbare posities (zoals kansarmoede) niet altijd haalbaar. Ze zijn dan wél super enthousiast om eens op kamp te gaan, zonder echt lid te worden van de scouts. Elk jaar is Scouts en Gidsen Vlaanderen dan ook op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met een hart voor kinderen en jongeren die deze doelgroep een leuk kamp willen bezorgen. Zelf zijn ze dan een unieke ervaring rijker! Ben je geïnteresseerd of heb je bijkomende vragen? Bezoek de website of stel ze rechtstreeks via openkamp@scoutsengidsenvlaanderen.be .

Uitwijker

De Uitwijker is een busje of bakfiets met spelmateriaal van Scouts en Gidsen Vlaanderen waarmee ze naar pleintjes trekken om daar op een scouteske manier te spelen met de aanwezige kinderen en jongeren (vindplaatsgericht of outreachend werken). Zo kunnen zij kennismaken met de Scouts en leert de Scouts hen meer kennen, wat het samenleven alleen maar bevordert! Wil je zelf op stap, dan kan je mailen naar uitwijker@scoutsengidsenvlaanderen.be .

Vormingen

Scouts&gidsen Vlaanderen organiseren vanuit de koepel ook heel wat vormingen voor de leiding. Thema’s zijn steeds verschillend. Je kan ze vinden op de website. Voor de aanvraag van een vorming of meer vragen kan je sturen naar diversiteit@scoutengidsenvlaanderen.be.

Bootcamps

Dit is een soort van kamp dat georganiseerd wordt voor jongeren die de scouts nog niet kennen, met als doel deze uiteindelijk door te laten stromen naar de scouts. Meer info over dit concept kan je vragen via diversiteit@scoutengidsenvlaanderen.be .


KSA nationaal

De koepel ‘KSA’ heeft een aantal interessante methodieken/tools rond het werken aan diversiteit, waarvan jeugdbewegingen zeker gebruik van kunnen maken.

Infofiches

Vragen rond blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden, fysieke beperking, verstandelijke beperking, kansarmoede, vluchtelingen, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, eetstoornis of LGBTQIA+? Op de website vinden jullie infofiches met info en praktische tips rond deze doelgroepen.

Bekijk ook de infofiches op de website van Chirojeugd Vlaanderen.

Armoede afgetroefd

Deze methodiek is ontwikkeld om op een interactieve manier op zoek te gaan naar (financiële) drempels binnen jouw jeugdwerking. Hierbij komen de 7 B’s* aan bod en worden ze onder handen genomen, met bruikbare tips en mooie voorbeelden! Je kan dit uitlenen bij de jeugddienst of aanvragen bij de koepel.

*7 B’s zijn betaalbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Voor bijkomende vragen kan je altijd terecht bij info@ksa.be.


Tumult

Wat doet Tumult?

Het doel van Tumult is om kinderen en jongeren vredevol te laten samenleven. Dat doen ze op verschillende manieren. Eén ervan is inzetten op ontmoeting, over grenzen van verschillen heen. Dat willen ze verwezenlijken op drie manieren:

  • Kampen voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen
  • Animatorcursussen (kan ev. Toegevoegd worden: ‘Een mix tussen jonge nieuwkomers en jongeren geboren in België)
  • Inleefreizen

Kinderen en jongeren met verschillende achtergronden kunnen hierbij van elkaar leren. Daarnaast leert Tumult hun jeugdwerkers ook effectief ruziemaken door vormingen te geven en zich in te zetten tegen pesten (Vlaamse week tegen pesten en Vlaams netwerk Kies kleur tegen pesten). Ook stimuleren ze jongeren om hun mening te laten horen.

Wat kan Tumult voor jullie betekenen?

Hun animatorcursussen staan open voor iedereen! Dit is een mooie manier om andere culturen te ervaren. Daarnaast hebben zij een grote kennis over omgaan met conflicten, pestgedrag, straffen en belonen, haatspraak, .. Contacteer hen gerust als je een vorming/animatorcursus wil volgen.

Een overzicht van hun vormingsaanbod vind je hier.

Contactgegevens

Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
015/43.56.96
www.tumult.be
Algemene vragen: info@tumult.be
Vragen over vorming: vorming@tumult.be


Groep Intro

Wat doet Groep Intro?

Groep Intro wil mensen in een maatschappelijk kwetsbare toestand via tewerkstelling, vorming, coaching en advies ondersteunen en streeft hierbij naar een inclusieve samenwerking. De organisatie is in meerdere steden actief. In Mechelen vindt er bijvoorbeeld op woensdagnamiddag een OKAN-after-school plaats, waarbij OKAN-jongeren kennismaken met allerlei vrijetijdsactiviteiten. (OKAN = onderwijs voor anderstalige kinderen).

Naar aanleiding van het filmpje (jeugddienst Leuven) waar kinderen en jongeren met migratieachtergrond vertellen over hun ervaring met een jeugdbeweging in eigen taal (Chinees, Spaans, Marokkaans, Engels en Frans), is Groep Intro ook op zoek naar Mechelse voorbeelden die hierover willen getuigen.

Wat kan Groep Intro voor jullie betekenen?

OKAN-jongeren zijn nieuwkomers tussen 12-18 jaar die vaak op zoek zijn naar een nieuw sociaal netwerk, enerzijds om nieuwe vrienden te maken en anderzijds om hun Nederlands te oefenen. Jeugdbewegingen is hier een ideale plek voor! Geef de jongeren via ‘Iedereen mee op kamp’ de kans om eens mee te gaan op kamp of doe samen met Groep Intro eens een activiteit.

Contactgegevens

Onze Lieve Vrouwstraat 52, 2800 Mechelen
0473 52 17 74
Rembert.DeGeest@groepintro.be
www.groepintro.be


Jam vzw

Wat doet Jam vzw?

J@M is een stedelijke vzw die allerlei activiteiten organiseert voor kinderen en tieners die maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. Concreet gaat het hier om huiswerkbegeleiding, naschoolse vrije tijdsactiviteiten, instuifmomenten, uitstapjes, kampen, .. Deze jeugdwerkorganisatie is gelegen in 8 verschillende kwetsbare wijken.

Wat kan Jam vzw voor jullie betekenen?

J@M trekt - vanwege de heel laagdrempelige werking - een heel andere doelgroep aan dan een jeugdbeweging. Een simpele ontmoeting kan voor alle partijen heel leerrijk zijn. Dan spreken we over de leden, leiding, jeugdwerkers (J@M) en de kwetsbare doelgroep. Hoe aan deze ontmoeting vorm kan gegeven worden, wordt best wijk per wijk bekeken. Neem gerust eens een kijkje op deze link voor de locaties en neem contact op met desbetreffende jeugdwerker!

Contactgegevens

Neem contact op met de jeugdwerk(st)er(s) uit je buurt!
www.jamvzw.be


ROJM

Wat doet ROJM?

ROJM is een opvoedend jeugdcentrum dat structuur biedt aan jongeren. Door het jaar heen is het een centrum met een pedagogische functie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Je vindt er vele culturen bij elkaar. Ze hebben naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding, projecten rond tewerkstelling en ondernemerschap, .. Ook zetten zij zich extra in voor meisjes en worden er momenten ingelast waarbij zij het jeugdhuis voor zich alleen hebben.

Wat kan ROJM voor jullie betekenen?

ROJM trekt een heel andere doelgroep aan. Ideaal om eens samen te zitten, activiteiten mee te doen of de locatie eens af te huren voor een evenement van de jeugddienst. Neem gerust contact op!

Contactgegevens

Battelsesteenweg 50, 2800 Mechelen
015 33 94 55
www.rojm.be


Komaf

Wat doet Komaf? 

Komaf wil meer drempels naar vrije tijd verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren.

Komaf is een samenwerking tussen De AmbrassadeBataljongJINT en Kenniscentrum Kinderrechten.

Wat kan Komaf voor jullie betekenen?

Komaf verzamelt info en inspiratie rond allerhande thema's zoals armoede, gender, laagdrempelig jeugdwerk, ...

Komaf biedt ook vormingen aan rond heel wat interessante thema's. 

Contactgegevens

https://komaf.be/nl

https://komaf.be/nl/contact


Welcome in Mechelen

Wat doet Welcome in Mechelen (WiM)?

Het belangrijkste doel van WiM is “ontmoeting organiseren”: activiteiten waarbij vluchtelingen/nieuwkomers Mechelaars kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.. Uiteraard is dit een win-win situatie en leren Mechelaars minstens evenveel van nieuwkomers. Voorbeelden van activiteiten zijn dialoogmomenten, infoavonden, stadwandelingen, kookworkshops, ..

Wat kan WiM voor jullie betekenen?

Er zijn veel vragen rond het communiceren met anderstaligen. Door zelf eens langs te gaan bij een activiteit van WiM, kan je deze vaardigheid op een leuke en niet dwingende manier leren. Je helpt er ook nog eens vluchtelingen/nieuwkomers mee! Zij kunnen ook de ouders zijn van potentiële nieuwe leden. De activiteitenkalender vind je steeds op hun website.

Contactgegevens

eva@rojm.be
0475895145
www.welcomeinmechelen.be


Agentschap voor inburgering en integratie

Wat doet het Agentschap voor inburgering en integratie (AgII)?

Het AgII zet zich in voor een samenleving waar iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Hierbij zijn zij:

  1. organisator van een inburgeringscursus voor nieuwkomers;
  2. een hulp voor veel instanties (lokale besturen, organisaties en burgers) in hun integratiewerk;
  3. en een ondersteuning voor verschillende individuen naar een cursus en school om Nederlands te oefenen.

Zij bieden een opleiding en een dienst ‘sociaal tolken’ aan en voorzien ook Juridische dienstverlening aan organisaties en lokale besturen.

Wat doet het AgII voor jullie betekenen?

Zij bieden een vorming aan rond duidelijke taal, het communiceren met anderstaligen. Maar niet alleen dat. Je kan als jeugdbeweging bij het Agentschap terecht voor al je vragen rond interculturele diversiteit. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het aantrekken van leden met migratieachtergrond of het in gesprek gaan met een leidingsploeg die heel verschillend naar dit thema kijkt.

Contactgegevens

Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
02 701 71 70
ellen.debroyer@integratie-inburgering.be
www.integratie-inburgering.be