Praktische drempels


Laat centen geen drempel zijn

Hebben je leden het moeilijk om het inschrijvingsgeld of het kampgeld te betalen? Geen nood, er zijn oplossingen:

Mutualiteiten

Elke mutualiteit geeft een tegemoetkoming aan ouders voor het inschrijvingsgeld en voor kampen en weekend. Ouders moeten daarvoor in principe op de website van hun mutualiteit een papier downloaden en laten invullen door jullie als bewijs van deelname. Verschillende jeugdbewegingskoepels ontwikkelden evenwel een simpeler formulier voor hun leden (zie hieronder).

Meer info:

 • Overzicht van alle tussenkomsten door mutualiteiten
 • Verschillende jeugdbewegingskoepels ontwikkelden een standaard-formulier voor tussenkomsten door mutualiteiten. Je moet dan eenmaal zelf de gegevens van je jeugdbeweging invullen (contactgegevens plus gegevens van de activiteit) en dan kan je het document zoveel afdrukken als je wil. Dat bespaart een hoop administratie.

Fiscale attesten

Ouders kunnen een fiscaal attest indienen bij hun belastingaangifte. Het bedrag van die attesten ‘trekken zij af van de belastingen’. Het gaat daarbij NIET om inschrijvingsgeld, maar wel om geld dat zij betalen voor extra activiteiten zoals het jaarlijkse kamp. Jullie krijgen die fiscale attesten via de jeugddienst en moeten ze zelf ingevuld aan de ouders bezorgen. Meer praktische info over de fiscale attesten vind je hier.

Hulplijnen

Volstaan bovenstaande tussenkomsten niet? Dan is er nog hulp mogelijk. Enerzijds zijn er algemene hulpinstanties:

 • het ID-team in het Sociaal Huis. ID staat voor "Info- en Doorverwijzing". Zij zijn supermakkelijk te bereiken voor vragen en helpen je aan een oplossing. Dit zijn je opties:
  • binnenlopen tijdens de openingsuren (je wordt meteen te woord gestaan)
  • socialedienst@mechelen.be (antwoord dezelfde dag of ten laatste de dag nadien)
  • 0800 20 800 (algemeen nummer)
  • het solidariteitsfonds van je eigen koepel (alvast bij Chiro en scouts)

Geraak je er zelf niet uit, contacteer dan zeker de jeugddienst. Zij bekijken samen met jou of je intern kan werken aan kostenbesparing (bv. ouders toelaten te betalen in schijven, een tweedehands-aanbod voor uniformen organiseren, een mini-uitleendienst op touw zetten met duur kampeermateriaal zoals slaapzak, veldbed, ...)

Uitpas

Om de financiële drempel van kansarme gezinnen te verlagen, kan elke jeugdbeweging zich aansluiten bij de UITPAS.

Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen een gratis UITPAS met kansentarief krijgen, waarmee ze bij alle UITPAS-partners maar 20% van een bepaald bedrag moeten betalen. Van het overige bedrag wordt 40% door stad Mechelen betaald en 40% door de jeugdbeweging zelf. De keuze om dit enkel in te voeren voor het inschrijvingsgeld of ook voor weekends, kampen, losse activiteiten, .. ligt volledig bij jullie.

Om te voorkomen dat dit een financiële domper wordt voor verenigingen, is de 5%-regel ingevoerd. Van zodra het aantal leden aan kansentarief de 5% van het totaal aantal leden overschrijdt, betaalt de stad 80% terug voor elk extra lid aan kansentarief boven de 5%.

Meer info kan je vinden op de website of vragen via uitpas@mechelen.be.


Maak van het uniform geen drempel

Een uniform kost wel wat. Voor heel wat ouders is het alleszins niet evident om in één keer zo'n bedrag te betalen. We maakten een overzicht van de kostprijs van een basisuniform voor de twee grootste koepels:

Verschillende groepen doen al inspanningen om hieraan te werken. Goede voorbeelden zijn o.a.:

 • uitbouwen van een tweedehandsaanbod van uniformen,
 • bij de jongste afdelingen maar een deel van het uniform verplichten (bv. enkel T-shirt of sjaaltje).

Heb je vragen over hoe je begint aan zo'n tweedehandssysteem, dan kan je je informeren bij bevriende jeugdbewegingen met ervaring - grote kans dat zij al een uitgebouwd systeem hebben!

Komen jullie er niet uit, dan staat de jeugddienst natuurlijk paraat om mee zo'n systeem uit te denken!


Inloopperiode voor nieuwe leden

Niet elk kind vindt elke jeugdbeweging plezant. Voor twijfelende ouders is het een geruststelling dat hun kind een paar keer mag proberen voor ze lidgeld moeten betalen en een uniform kopen. Communiceer daarover ook duidelijk op je website.


Plaatsgebrek

Zit je jeugdbeweging vol maar willen jullie toch graag extra moeite doen voor gezinnen met kinderen met migratieachtergrond? Denk eens aan bonusplaatsen