Een samenwerking opzetten

Door samen te werken en in dialoog te gaan met andere partners, bereik je veel meer dan alleen! Dit heeft ook invloed op de mond-aan-mond reclame, en dus ook op de bekendheid.

Wanneer verschillende doelgroepen (andere culturen, kinderen met een beperking, ..) met elkaar in contact komen, moet er zeker aandacht zijn voor verdoken vooroordelen ten opzichte van elkaar en moeten beide doelgroepen gelijkwaardig moeten bekeken/behandeld worden.

(Nog in aanmaak)