Werk aan het vertrouwen met nieuwe gezinnen

Na een warm onthaal is het uiteraard ook vanzelfsprekend om de beginnende vertrouwensband te onderhouden en versterken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

  • Open staan voor vragen over de werking en inzetten op persoonlijk contact.
  • Nadenken over veilige werkingen waar niemand zich verplicht moet voelen.
  • Zo correct mogelijk proberen om te gaan ‘moeilijk gedrag’ en hulp in te roepen indien nodig.
  • Werken aan een stevig oudernetwerk die kunnen ondersteunen waar nodig en een goede mond-aan-mond reclame zijn.