Stad Mechelen werkt met een kandidatenlijst

Wanneer er een standplaats vrijkomt kan iedereen die voldoet aan de criteria woonwagenbewoners zich inschrijven op een kandidatenlijst.

Het kandidatenformulier wordt op de website geplaatst en de kandidaten kunnen gedurende een welbepaalde periode inschrijven.

Na afsluiting zal een selectie plaatsvinden door de woonwagencommissie. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd op gesprek. Daarna wordt er een gemotiveerd verslag overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en wijst het college de kandidaat toe. Eens de selectie afgerond is, vervalt de kandidatenlijst.