Advies

Sinds 1 juni 2016 zijn art. 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van kracht en moet de aanvraag van een omgevingsvergunning in bepaalde gevallen vergezeld zijn van een bekrachtigde archeologienota. Hiervoor moet de ontwikkelaar, bouwheer of verkavelaar een beroep doen op een erkend archeoloog om vooronderzoek te laten verrichten. Voor een groot deel bepalend is de locatie van de geplande ingreep. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden die in een vastgestelde archeologische zone liggen en gebieden erbuiten. Mechelen telt momenteel één archeologische zone: de historische stadskern. Bijkomende informatie vind je bij de stedelijke Bouwdienst en op de website van Onroerend Erfgoed.

Depot

DepotwerkingCentraal staat het erkend onroerenderfgoeddepot, deel van Depot Rato, waar de archeologische vondsten onder ideale condities kunnen worden opgeslagen, geïnventariseerd en geconsulteerd in het kader van verder wetenschappelijk onderzoek. Het depot neemt naast Mechelse vondsten ook archeologische ensembles uit de regio op, meer bepaald uit de gemeenten Bonheiden, Bornem, Duffel, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en de stad Lier. Voor deze regionale rol ontvangt Mechelen een subsidie van Onroerend Erfgoed. Naast de archeologische collectie huisvest Depot Rato ook de collecties van de Musea & Erfgoed Mechelen (Museum Hof van Busleyden) en het Stadsarchief.