Dienst Archeologie

Een historische stad als Mechelen beschikt over een rijk archeologisch patrimonium. Overal waar je een spade in de grond steekt, stoot je op vondsten uit een ver of nabij verleden. Sinds 2004 zet de stedelijke dienst Archeologie zich in om dit omvangrijke bodemarchief te onderzoeken, te bewaren en te ontsluiten. Op tal van plekken werd en wordt nog steeds, de Mechelse bodem opengelegd en minutieus bekeken.

Natuurlijk is archeologie veel meer dan opgraven alleen. Archeologie is een domein waar allerlei factoren samenkomen en vele spelers, de verschillende stedelijke diensten, maar ook externe bouwheren, archeologische bureaus, projectontwikkelaars en hogere overheden actief samenwerken. Het begint met een nauwgezette planning en aan het eind is er een uitgebreid verwerkingsproces (zeven, spoelen, documenteren, ...) en uiteindelijk de opslag in het depot. Een kleine selectie van de vondsten vindt haar weg naar een museum of wordt geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek. Ook brengt de dienst regelmatig nieuwsbrieven uit waarin recente opgravingen of opmerkelijke vondsten worden besproken. 

Advies en depot

Opgravingen

Overzicht

Nieuwsbrieven

  

 17de BNA Contactdagen - 4 & 5 april 2019