Dienst Archeologie

Een historische stad als Mechelen beschikt over een rijk archeologisch patrimonium. Overal waar je een spade in de grond steekt, stoot je op vondsten uit een ver of nabij verleden. Sinds 2002 zet de stedelijke dienst Archeologie zich in om deze omvangrijke geschiedenis te onderzoeken, samenbrengen en te ontsluiten. Op vele momenten werd en wordt nog steeds, de Mechelse bodem opengelegd en minutieus bekeken.

Natuurlijk is archeologie meer dan alleen opgraven. Het is een domein waar allerlei factoren samenkomen en vele spelers, de verschillende stedelijke diensten, maar ook externe bouwheren, archeologische bureaus, projectontwikkelaars en hogere overheden actief samenwerken. Wat volgt is een nauwgezette planning, een uitgebreid verwerkingsproces (zeven, spoelen, documenteren, ...) en uiteindelijk opslag in het depot. Een kleine selectie van de vondsten vindt haar weg naar een museum of wordt geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek. Ook brengt de dienst regelmatig nieuwsbrieven uit waarin recente opgravingen of opmerkelijke vondsten worden besproken. 

Advies

Opgravingen

Overzicht

Nieuwsbrieven