Voormalige Dienst Archeologie

Een historische stad als Mechelen beschikt over een rijk archeologisch patrimonium. Overal waar je een spade in de grond steekt, stoot je op vondsten uit een ver of nabij verleden. Sinds 2004 zette de stedelijke dienst Archeologie zich in om dit omvangrijke bodemarchief te onderzoeken, te bewaren en te ontsluiten. In 2019 besloot het stadsbestuur echter om de dienst op te heffen. Desondanks werd en wordt nog steeds op tal van plekken, de Mechelse bodem opengelegd en minutieus bekeken.

Natuurlijk is archeologie veel meer dan opgraven alleen. Archeologie is een domein waar allerlei factoren samenkomen en vele spelers, de verschillende stedelijke diensten, maar ook externe bouwheren, archeologische bureaus, projectontwikkelaars en hogere overheden actief samenwerken. Het begint met een nauwgezette planning en aan het eind is er een uitgebreid verwerkingsproces (zeven, spoelen, documenteren, ...) en uiteindelijk de opslag in het depot. Een kleine selectie van de vondsten vindt haar weg naar een museum of wordt geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek. Ook bracht de dienst regelmatig nieuwsbrieven uit waarin recente opgravingen of opmerkelijke vondsten werden besproken, welke hier op de website nog steeds zijn te lezen.