Een historische stad als Mechelen beschikt over een rijk archeologisch patrimonium. Overal waar je een spade in de grond steekt, stoot je op vondsten uit een ver of nabij verleden. Maar ook achter de gevels van huizen vind je resten die je meer vertellen over de vroegere bewoners en hun leefwereld. 

Opgravingen

De Mechelse bodem is de laatste jaren regelmatig omgewoeld. De Grote Markt, Veemarkt, Zoutwerf, Melaan, het Paardenstraatje, Sint-Romboutskerkhof, de Euroshopping, ... Archeologen waren er steeds net vóór de plek een ander uitzicht kreeg. Hier kan je alle opgravingen op een rij terugvinden.

Menselijke schedel - foto Phile Deprez - © Erfgoedcel Mechelen

Archeologie is een domein waar veel spelers samenwerken. Het eigenlijke opgravingswerk is maar één onderdeel. Vóór elke opgraving is er een nauwgezette planning en nadien volgt er een heel verwerkingsproces (zeven, spoelen, documenteren, ...). Een selectie van de vondsten vindt haar weg naar het museum of wordt besproken in nieuwsbrieven en andere publicaties.

Advies

De stedelijke dienst Archeologie geeft advies aan bouwheren en projectontwikkelaars, begeleidt archeologische bedrijven bij hun onderzoek en is verantwoordelijk voor het archeologisch patrimonium van de stad. De dienst staat in voor het behoud en beheer van dit erfgoed en maakt het toegankelijk voor het publiek. Let op: vanaf 1 juni 2016 is er een nieuwe regelgeving inzake stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen van kracht.

archeologisch erfgoed - foto Phile Deprez - © Erfgoedcel Mechelen

De Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA) is sinds 1992 uitgegroeid tot een volwaardige archeologische vereniging. Ze bezit een uitgebreide collectie archeologisch erfgoed van de late middeleeuwen tot heden. Je vindt ze in het Mechelse Paardenstraatje, waar ze ook archeologisch, muurarcheologisch en bouwhistorisch onderzoek uitvoerde van verschillende woningen.

Nieuwsbrief 

Krijg je graag onze digitale nieuwsbrief met de laatste archeologische nieuwtjes? Schrijf je dan hier in! Geintereseerd in oudere uitgaven? Bekijk ook onze vorige 24 analoge nieuwsbrieven.

Overzicht Opgravingen