Groene bestemmingen zijn bijvoorbeeld bosgebieden, parkgebieden, natuurgebieden (met wetenschappelijke waarde), valleigebieden, brongebieden of natuurontwikkelingsgebieden....

Om deze gebieden te kunnen bebossen, vraag je eerst vooraf advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos: Het is mogeljik dat er een omgevingsvergunning voor een vegetatiewijziging nodig is.  Hier vind je meer info rond de regelgeving en het aanplanten van bomen.

Dient er volgens het Agentschap voor Natuur en Bos geen vergunning te worden aangevraagd, dan kan je starten met de bebossing. Houd daarbij wel steeds rekening met de afstandsregels, zoals bepaald in het veldwetboek.