Of je een vergunning nodig hebt voor het bebossen van percelen, hangt af van de ligging van je perceel op het gewestplan. Je kan je steeds laten begeleiden door de Bosgroep 'Antwerpen Zuid' en/of door de lokale boswachter.

Subsidies

De Europese en Vlaamse overheid werkten samen een subsidieregeling uit voor de bebossing van landbouwgronden. Wil je meer weten over deze subsidies of heb je nog andere praktische vragen? Neem dan contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.