Mechelen, de place to be

Mechelen is het bruisende hart van een hele regio en wil die rol als centrumstad ook in de toekomst volop spelen. Dat geeft de Mechelaars flink wat voordelen: werken, winkelen, wonen, naar school gaan, zorg, recreëren, sporten… Het aanbod is gevarieerd én vlakbij. Mechelen staat op de kaart als centrumstad, wat zorgt voor heel wat investeringen, zowel van hogere overheden als de private sector. We mogen die rol niet verspelen en ons niet laten voorbijsteken. We blijven op kruissnelheid en zetten vooral de positieve weg verder.

Dat vraagt wel wat van het ruimtelijk beleid waarbij vernieuwing vooropstaat. We moeten dus in de gaten houden welke functies een plaats moeten krijgen, zodat niet enkel de meest winstgevende functies een onderkomen vinden. We moeten als stad daarbij vooral de ambitie hebben om onze pioniersrol naar de toekomst toe verder te zetten.

Straffe klimaatambities maken Mechelen nog aantrekkelijker

Mechelen wil voorloper zijn op vlak van klimaat en duurzaamheid om twee redenen. Ten eerste dragen we als stad – samen met andere overheden – en als Mechelaars de verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Ten tweede ondervinden zij die achterblijven nadelen op termijn. Om voorloper te worden op vlak van klimaat en duurzaamheid is een slim energiebeleid en een proactieve houding ten opzichte van de klimaatverandering nodig. Een duurzaamheidsbeleid en hoge klimaatambities creëren volop kansen voor een stad: werkgelegenheid, stabiele en veilige energievoorziening en vooral een groene stad waar het goed wonen is.

Inzetten op tewerkstelling

Mechelen bruist van de activiteit, en dat willen we zo houden. Vandaag zijn er maar liefst 56 000 personen aan het werk in de stad. Maar we blijven inzetten op aantrekkelijk werkaanbod op eigen grondgebied. De nabijheid tussen wonen en werken is immers een stimulans voor duurzame mobiliteit. We willen ruimte bieden voor werkgelegenheid, maar zonder daarvoor aan de open ruimte te knabbelen. Dat kan door de bedrijventerreinen en strategische plekken efficiënt in te zetten. Maar dat mag gerust ook in de kernen zijn wanneer de omgeving het toelaat. En ook die voorzieningen en diensten, die heel veel volk tewerkstellen, koesteren we in onze stad.

Een stad op mensenmaat

Mechelen denkt groots. Tegelijk hoeft dat niet aan te voelen als een grootstad. Wijken waar de Mechelaar zich niet thuis kan voelen, hoeven we niet. Zelfs in grootse projecten staan mensen centraal. We mikken op een stad die gezond leven stimuleert en leefbaar aanvoelt voor de mensen: woonwijken waar de Mechelaar zich graag mee identificeert en zich thuis voelt.

Rivierenland: groenblauwe ruimte rond en in de stad

Mechelen is meer dan stad: Mechelen is ook open ruimte te midden van het Rivierenland. Dat is een robuuste groene (natuur) en blauwe (rivieren/water) structuur die onze open ruimte aantrekkelijk maakt, ons wapent tegen de klimaatverandering en tegelijk leefgebieden van planten en dieren vormt met hoge biodiversiteit. Het Rivierenland moet zich niet beperken tot de stadsrand. Groen en water krijgen doorheen het hele stadweefsel een plek zodat Mechelen de kwaliteiten van het Rivierenland tot in het hart van haar woonweefsel uitademt.

Bereikbare stad is groeien op de juiste plekken

Ook Mechelen blijft niet van mobiliteitsproblemen gespaard: onze wegen slibben dicht. Door haar centrale ligging en door het vernieuwingsbeleid van de voorbije decennia is Mechelen erg aantrekkelijk geworden voor nieuwe inwoners, pendelaars en bezoekers. En daarvoor betalen we ook de tol van de verkeersdrukte. Een slim groeibeleid gaat uit van slimme keuzes over onze toekomstige verplaatsingen. Nabijheid en veiligheid voor zachte weggebruikers staan voorop. Groeien op de plekken met 'vervoersrijkdom', waar snel collectief vervoer een alternatief biedt voor de auto, draagt bij aan een duurzaam toekomstbeeld.

Een stad voor alle Mechelaars

Tot slot bouwen we aan de stad van iedere Mechelaar. Want wat ons verbindt is dat we allemaal samen in dezelfde stad wonen en dezelfde ruimte delen. Dat maakt dat we er alles bij te winnen hebben om in te zetten op alle Mechelaars. Er dient aandacht te gaan naar alle lagen van de bevolking, zodat de stad zich kan ontplooien tot een kwalitatieve woonomgeving voor ons allemaal. Daarvoor is het ook belangrijk dat we vele stemmen horen en input kunnen krijgen van jullie als inwoners. Daarvoor organiseren we graag bevragingen en infomomenten zoals deze, maar zullen we ook intensief samenwerken met adviesraden, organisaties en experten.