In de eerste fase, de verkenningsfase, gingen we op zoek naar de informatie die al beschikbaar is. Stad Mechelen maakte de voorbije jaren verschillende onderzoeksrapporten zoals het Klimaatactieplan, het Mobiliteitsplan en het Hemelwaterplan. Al die onderzoeksrapporten brachten we samen en vulden we aan met nieuw onderzoek.

We peilden bij zowel deskundigen als inwoners naar het toekomstbeeld van de stad om dat samen met de resultaten van de onderzoeksrapporten in een eerste concept van het beleidsplan te gieten.

Heel wat uitdagingen

Om tot een toekomstbeeld te komen, vertrokken we van de verschillende uitdagingen waarvoor we staan.

Sterke bevolkingsgroei

De afgelopen 15 jaar kwamen er maar liefst 9441 Mechelaars bij. Dat is een sterke bevolkingsgroei en dat aantal blijft stijgen. De Vlaamse bevolkingsprognoses voorspellen dat er tegen 2035 nog eens 9200 Mechelaars bijkomen. Bovendien stimuleren Vlaanderen en de Provincie die groei eerder in steden dan in landelijke gemeenten, gezien de vele voordelen. Hoe kunnen we die extra woningen inpassen zonder het groen in en rond de stad op te geven? En hoe doen we dat zonder té dicht op elkaar te leven?

Mechelen is voor velen een aantrekkelijke stad geworden. Ons onderwijs, cultuuraanbod, shoppinggebied ... trekken bezoekers uit de hele regio aan én geven de Mechelaar een mooi aanbod vlakbij huis. Hoe zetten we die positieve evolutie verder en behouden we de kwaliteit?

Groen en water

De groene ruimtes en de blauwe waterstructuren in en rond de stad zijn van onschatbare waarde: ze maken van Mechelen een gezonde stad, weerbaar tegen klimaatveranderingen. Die groenblauwe structuren, de levensaders van Mechelen, moeten voldoende plaats, kwaliteit en samenhang krijgen, zowel in de open ruimte als in de stadswijken. Er zijn heel veel verschillende personen die de groene ruimte willen gebruiken bijv. voor woonprojecten, aanleg van wegen, om te wandelen, voor landbouw en bebossing. Dat betekent dat de vraag groter is dan de beschikbare ruimte. We moeten dus keuzes maken en vastleggen waarvoor we de ruimte gebruiken.

Werkende stad

Mechelen heeft heel wat bedrijventerreinen die een rol spelen tot ver buiten de provinciegrenzen. Bedrijven kiezen vaak zeer bewust voor Mechelen vanwege de goede ligging. Er beweegt echter veel op die bedrijventerreinen: bedrijven komen en gaan. We moeten goed nadenken over de invulling als er ruimte vrijkomt, want de ruimte is schaars. Gaan we onze bestaande bedrijventerreinen uitbreiden of zetten we in op een betere invulling van bestaande terreinen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer?

Liefst 70 % van de werkplekken zit verweven in de stad en niet op bedrijventerreinen. Daar zijn regels nodig rond de verweving van wonen en werken zodat er een mooi evenwicht is.

Resultaten

Hoe kijk jij naar die uitdagingen en hoe zie jij Mechelen in de toekomst? Dat was de vraag die we aan de Mechelaars stelden tussen 22 maart en 27 april 2021. 1353 Mechelaars vulden de bevraging in en op de Toekomstavond gingen we met een 100-tal Mechelaars in dialoog. Bekijk de resultaten.