Zo’n plan maak je niet in een-twee-drie. Daar is heel wat onderzoek en overleg voor nodig. Het gebeurt stapsgewijs van verkenning en concept tot definitief beleidsplan, verspreid over drie jaar. Een intensief traject dus dat we samen met Mechelaars, adviesraden en experten afleggen.
Wil je weten wat we al deden en wat we nog gaan doen? Lees het in de procesnota.

Verkenning en conceptnota

Verkenning met bevraging en toekomstavondjanuari - april 2021afgerond
Opmaak conceptnotaapril - juni 2021afgerond
Goedkeuring conceptnotaaugustus 2021afgerond
Publieke raadpleging en adviesrondeseptember - oktober 2021afgerond

Voorontwerp

Verwerking reacties en adviezennovember 2021afgerond
Opmaak voorontwerpnovember 2021 – oktober 2022afgerond
Goedkeuring voorontwerpnovember 2022afgerond

Ontwerp

Adviesronde met bevraging en thematafelsdecember 2022afgerond
Verwerking adviezenjanuari 2023afgerond
Opmaak ontwerpjanuari 2023 - juni 2023 
Goedkeuring ontwerpjuli 2023 
Openbaar onderzoekaugustus 2023 - oktober 2023 
Verwerking reacties en adviezennovember 2023 
Opmaak definitief beleidsplannovember – december 2023 
Goedkeuring definitief beleidsplanjanuari 2024