Zo’n plan maak je niet in een-twee-drie. Daar was heel wat onderzoek en overleg voor nodig. dat gebeurde stapsgewijs van verkenning en concept tot definitief beleidsplan, verspreid over drie jaar. Een intensief traject dus dat we samen met Mechelaars, adviesraden en experten aflegden.
Wil je in detail weten wat we deden? ? Lees het in de procesnota.

Verkenning en conceptnota

Verkenning met bevraging en toekomstavondjanuari - april 2021afgerond
Opmaak conceptnotaapril - juni 2021afgerond
Goedkeuring conceptnotaaugustus 2021afgerond
Publieke raadpleging en adviesrondeseptember - oktober 2021afgerond

Voorontwerp

Verwerking reacties en adviezennovember 2021afgerond
Opmaak voorontwerpnovember 2021 – oktober 2022afgerond
Goedkeuring voorontwerpnovember 2022afgerond
Adviesronde met bevraging en thematafelsdecember 2022afgerond

Ontwerp

Verwerking adviezenjanuari 2023afgerond
Opmaak ontwerpjanuari 2023 - juni 2023afgerond
Goedkeuring ontwerpjuni 2023afgerond
Openbaar onderzoek31 juli - 28 oktober 2023afgerond

Definitief beleidsplan

Verwerking adviezen en reactiesnovember - december 2023afgerond
Opmaak definitief beleidsplanjanuari – februari 2024afgerond
Goedkeuring definitief beleidsplanmaart 2024afgerond

Na de definitieve vaststelling van de gemeenteraad op 25 maart 2024, wordt het definitief Beleidsplan Ruimte Mechelen overgemaakt aan de hogere overheden. Zij hebben vanaf dan 45 dagen de tijd om eventueel bij bepaalde onderdelen een voorbehoud te plaatsen. Bij het aflopen van deze periode worden het Beleidsplan Ruimte Mechelen en het eventuele voorbehoud van de hogere overheden overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad. Het Beleidsplan Ruimte Mechelen treedt vervolgens 14 dagen na de publicatie in werking.