Zo’n plan maak je niet in een-twee-drie. Daar is heel wat onderzoek en overleg voor nodig. Het gebeurt stapsgewijs van verkenning en concept tot definitief beleidsplan, verspreid over drie jaar. Een intensief traject dus dat we samen met Mechelaars, adviesraden en experten afleggen.
Wil je weten wat we al deden en wat we nog gaan doen? Lees het in de procesnota.

Verkenning en conceptnota

Verkenning met bevraging en toekomstavondjanuari - april 2021afgerond
Opmaak conceptnotaapril - juni 2021afgerond
Goedkeuring conceptnotaaugustus 2021afgerond
Publieke raadpleging en adviesrondeseptember - oktober 2021afgerond

Voorontwerp

Verwerking reacties en adviezennovember 2021afgerond
Opmaak voorontwerpnovember 2021 – mei 2022 
Goedkeuring voorontwerpjuli 2022 

Ontwerp

Adviesrondeseptember 2022 
Verwerking adviezenoktober 2022 
Opmaak ontwerpoktober 2022 - januari 2023 
Goedkeuring ontwerpfebruari 2023 
Openbaar onderzoekapril - juni 2023 
Verwerking reacties en adviezenjuli - augustus 2023 
Opmaak definitief beleidsplanjuli – oktober 2023 
Goedkeuring definitief beleidsplannovember 2023