In de conceptfase beschreven we de uitdagingen, doelstellingen en ruimtelijke strategieën. In de drie beleidskaders detailleerden we een aantal uitdagingen en beschreven we bijhorende oplossingen.
In het voorontwerp werkten we de oplossingen verder uit en namen we een actieplan op voor het Mechelen van morgen.

Op 14 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen dit goed.

Lees het volledige voorontwerp Beleidsplan Ruimte Mechelen. 

Mechelen groeit

Groeien heeft heel wat voordelen. Met meer gemeenschapsvoorzieningen versterken we onze rol als centrumstad. Bovendien maakt groei grotere investeringen mogelijk. Langs de andere kant moeten we deze groei op elk moment aftoetsen aan onze ambities op vlak van klimaat, mobiliteit en natuurbehoud. Aangenaam, betaalbaar en energiezuinig wonen moet voor iedereen mogelijk zijn.

Groenblauw Mechelen

Zowel de groene natuur als het vele blauwe water zijn de basis voor een kwalitatieve, leefbare en gezonde stad. Gezien het veranderende klimaat moeten we ons wapenen tegen wateroverlast, droogte en hitte.

Mechelen werkt

Een bruisende en gezonde stad zorgt voor tewerkstelling, voor de eigen inwoners en voor pendelaars uit de regio. We verkennen nieuwe thema’s zoals circulaire economie. We onderzoeken hoe we werken meer kunnen verweven in onze woonkernen en hoe we de verkeersstromen van mensen en goederen kunnen beperken.

Actieplan

Wat is dat actieplan?

Het actieplan toont hoe we de visie zullen uitvoeren met een longlist aan acties. Het vormt een leidraad, een set van tools die helpen om de stad van morgen vorm te geven. In een volgende fase wordt deze lijst concreter en verder scherp gesteld.

Er zijn vier soorten acties:

  • Acties voor een gebiedsgerichte aanpak van prioritaire structuren en projecten
  • Acties voor een correct kader voor projecten en vergunningen
  • Acties rond financieel beleid en grond- & pandenbeleid
  • Acties om te komen tot een aangepaste organisatie