Thematafels

Op 21 december 2022 was het Cultuurcentrum even het speelveld van het Beleidsplan Ruimte. Samen met een 50-tal enthousiaste Mechelaars keken we naar de visie die op tafel ligt en keuzes die we willen maken. Er werden kansen gezien én bezorgdheden geuit.

Dat gebeurde in groepjes per thema: namelijk Mechelen groeit, groenblauw Mechelen en Mechelen werkt. Niet toevallig de beleidskaders van het beleidsplan. Daarnaast kon ieder apart nog bedenkingen formuleren. En tot slot bekeken we wat er nodig is om van leefbare dorpen, nieuwe woonvormen, verweven economie en het parken- en hitteplan succesvolle acties te maken. We bedanken alle deelnemers voor hun waardevolle bijdrage.

Bekijk de resultaten

Wat viel op?

  • Het thema ‘Mechelen groeit’ spreekt veel deelnemers aan. Ze zijn soms bezorgd over de voorspelde groei van onze stad, maar zien ook de voordelen en de noodzaak.
  • De opmerking “Een stad wordt gemaakt door mensen, niet door gebouwen” geeft aan dat er blijvende aandacht nodig is voor voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven.
  • Een goede sturing door de stad en goede voorbeelden van hoogbouw, inbreiding, ontharding en vergroening  zijn nodig.
  • We moeten bomen en landschappen rechten geven.
  • We werken samen aan onze stad. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Bevraging (online)

Tussen 24 november en 31 december 2022 vulden 508 Mechelaars de onlinebevraging in. Ze gaven hun mening over de visie en basisprincipes van het beleidsplan. Maar dat niet alleen. We polsten ook naar oplossingen om bijvoorbeeld de groei van het aantal inwoners op te vangen en verder te vergroenen. En welke rol Mechelaars zelf kunnen opnemen om onze mooie stad leefbaar, bereikbaar en klimaatvriendelijk te houden.

Bekijk de resultaten

Opvallend

  • Drie op de vijf Mechelaars (62%) vinden dat we dichter bij elkaar moeten wonen in de stadswijken en groeikernen om de natuur te behouden.
  • Driekwart (73%) zou samen met de buren een tuinstraat met meer bomen en groen overwegen.
  • Bijna vier op de vijf Mechelaars (78%) vinden bedrijvigheid normaal en ziet dit niet als overlast in het stadscentrum.

En verder?

De input van de thematafels, de resultaten van de onlinebevraging, de input van adviesraden en experten namen we mee in de verdere verfijning van het ontwerp van het beleidsplan. Dat ontwerp werd voorgelegd in augustus/september 2023.