In de verkenningsfase hebben we veel informatie verzameld en geanalyseerd.

  • Daaruit hebben we uitdagingen, doelstellingen en ruimtelijke strategieën voor de toekomst gefilterd.
  • Daarna schetsen we in 3 beleidskaders meer in detail een aantal uitdagingen met bijhorende oplossingen.
  • Actieplannen volgen later in het proces.

Dit alles staat in de Conceptnota Beleidsplan Ruimte Mechelen die op 23 augustus 2021 door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd. Deze nota werd samen met de kennisgevingsnota plan-MER ter inzage gelegd van 23 september tot en met 31 oktober 2021. Lees meer over de reacties op de conceptnota.

Onderstaand menu vat deze nota samen. 

Lees de volledige conceptnota Beleidsplan Ruimte Mechelen.