We gaan even terug in de tijd. Van 23 september t.e.m. 31 oktober 2021 kon elke Mechelaar opmerkingen geven op de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte. De conceptnota vertelt in grote lijnen hoe we de komende 20 jaar onze ruimte willen ordenen. Ook overheden en adviesraden werden bevraagd.

Reageren kon op verschillende manieren: tijdens infomarkten, online of per brief. In totaal ontvingen we 12 schriftelijke reacties.

Elke reactie werd zorgvuldig bekeken, beantwoord en, indien relevant, meegenomen in het verdere ontwerp van het beleidsplan. Bekijk alle reacties.

Belangrijkste conclusies

Overheden

De Vlaamse en Provinciale overheden zijn enthousiast over het geleverde werk en de conceptnota. Ze vragen een verdere afstemming met hun beleidsplannen.

Adviesraden

De GECORO en de stedelijke adviesraden stemmen in met de doelstellingen en ruimtelijke strategieën van de conceptnota.

Enkele tips die ze meegeven:

  • Neem zeker betaalbaar wonen mee.
  • Besteed aandacht aan de toegankelijkheid van voorzieningen.
  • Bespreek circulaire economie explicieter.

Mechelaars

Uit de reacties blijkt dat Mechelaars vaak bezorgd zijn over verkeerveiligheid, parkeren en de kwaliteit van hun leefomgeving. Ze geven aan dat groene ruimte in de stad belangrijk is, zeker in een snelgroeiende stad. Luchtkwaliteit, klimaatopwarming, sluipverkeer en parken zijn daarbij belangrijke thema’s.

Ook de landbouw als belangrijk onderdeel van de open ruimte en mogelijke oplossing voor het veranderend klimaat, komen naar voor.

En verder?

Principes uit de conceptnota werden verder uitgewerkt en gedetailleerd tot een voorontwerp. Dat werd voorgelegd aan verschillende overheden, de GECORO en de Mechelaars in november/december 2022.