Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. Een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan.

De Vlaamse Regering heeft op 28 januari 2011 het proces opgestart dat moet leiden tot een nieuw ruimtelijk beleidsplan, nl. ‘BRV’ of het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die de visie op het ruimtelijk beleid klaarstoomt voor de toekomst.

Meer informatie op de website van ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

In het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) en de herziening ervan geeft de provincie haar toekomstvisie over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Antwerpen. Het beantwoordt aan de eisen van het beleid inzake ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering en is tegelijk het referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Meer informatie vind je op de webpagina van de provincie.

Openbaar onderzoek Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte?

De provincie Antwerpen creëert ruimte

Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ontwerpversie daarvan is klaar net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie

Tijdens het openbaar onderzoek kun je daar ook het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken, net zoals in het provinciehuis en in elk gemeentehuis van de provincie Antwerpen.

Tip: Bezoek een infomoment over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Je loopt er over een infomarkt en kunt vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kun je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.

Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur, op:

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  • in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen;
  • tijdens één van de infomarkten;
 • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan

De stad Mechelen maakte als lokaal bestuur ook een ruimtelijk beleidsplan op dat de bestaande en gewenste ruimtelijke structuur van het grondgebied aangeeft. Het ruimtelijk structuurplan Mechelen werd definitief goedgekeurd op 3 juli 2001. Meer informatie over het ruimtelijke structuurplan Mechelen. Dit plan is intussen aan herziening toe en wordt in de toekomst vervangen door het Beleidsplan Ruimte Mechelen.