Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. Een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan.

De Vlaamse Regering heeft op 28 januari 2011 het proces opgestart dat moet leiden tot een nieuw ruimtelijk beleidsplan, nl. ‘BRV’ of het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die de visie op het ruimtelijk beleid klaarstoomt voor de toekomst.

Meer informatie op de website van ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie haar toekomstvisie over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Antwerpen. Het beantwoordt aan de eisen van het beleid inzake ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering en is tegelijk het referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Meer informatie vind je op de webpagina van de provincie.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De Stad Mechelen maakte als lokaal bestuur ook een ruimtelijk beleidsplan op dat de bestaande en gewenste ruimtelijke structuur van het grondgebied aangeeft. Het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen werd definitief goedgekeurd op 3 juli 2001. Meer informatie over het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Dit plan is intussen aan herziening toe en wordt in de toekomst vervangen door het Beleidsplan Ruimte Mechelen.