De bestemming en de voorschriften op een terrein worden bepaald door wetgeving op Vlaams, Provinciaal en lokaal niveau. Deze bestemmingen en voorschriften worden vastgelegd in bestemmingsplannen (zoals BPA’s en RUP’s), die voortvloeien uit beleidsplannen (zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Provinciaal - en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan).

Voor vragen in verband met Beleidsplanning, RUP’s of BPA’s (bestemmingen), kan u steeds het team Ruimtelijke Planning contacteren.

Voor vragen in verband met bouwdossiers, omgevingsvergunningen, voorschriften en bouwmogelijkheden voor uw terrein, kan u steeds de Bouwdienst contacteren.