Waar kan je ons bereiken?

Door grote drukte en de nationale corona-maatregelen kan het langer duren voor je een antwoord krijgt (gemiddeld 4 tot 5 weken). Maak je intussen geen zorgen: alle vragen worden beantwoord.

Afspraken voor concrete dossiers gaan online door. Om een afspraak in te plannen, mail je naar bouwdienst@mechelen.be. Vermeld als onderwerp: Afspraak - projectnaam en/of adres (bijv: Afspraak - verbouwing Grote Markt 1, 2800 Mechelen).

Stad Mechelen werkt achter de schermen volop aan een betere dienstverlening, zodat we je in de toekomst sneller en efficiënter kunnen helpen.

Hier start je verhaal als je wilt bouwen of verbouwen. 

Bij de bouwdienst kom je te weten of er voor jouw project een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer volstaat een melding? Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordening van de Stad Mechelen? Moet je werken met een architect

Al deze vragen worden beantwoord via de bouwdienst.

Werkwijze

Het eerste contact

Het eerste contact verloopt via telefoon of mail. Van maandag tot en met donderdag  is er elke voormiddag (09.00 - 12.30)  en elke namiddag (13.30 - 16.00) een medewerker van de bouwdienst die je te woord staat. Op vrijdag kan je ons bereiken in de voormiddag (09.00 - 12.30).

De medewerker van de bouwdienst helpt je verder met eerstelijnsvragen.

Stel je je vraag via mail, bouwdienst@mechelen.be

Voeg voldoende gegevens toe:

  • Adres en/of perceelnummer van de werken
  • Foto's, schetsen en/of plannen
  • Dossiernummer indien het over een lopend dossier gaat
  • Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk

Een afspraak maken

Op basis van de stedenbouwkundige verordening van de Stad Mechelen maak je jouw plannen op. Dit kan zonder architect. Eventueel heeft het eerste contact je al een richting kunnen geven. Van zodra je concrete plannen hebt, van eenvoudig tot complex, toets je deze best af tijdens een afspraak. Deze voorbespreking is vooral bij complexere projecten wenselijk, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Afspraken voor concrete dossiers gaan online door.

Om een afspraak in te plannen, mail je naar bouwdienst@mechelen.be. Vermeld als onderwerp: Afspraak - projectnaam en/of adres (bijv: Afspraak - verbouwing Grote Markt 1, 2800 Mechelen).

Alvorens je een afspraak maakt is het aangewezen volgende stappen te doorlopen.

Hoe verloopt de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken, vragen we je om steeds volgende zaken toe te voegen bij uw aanvraag tot een afspraak: 

  • Een uitgewerkte schets met de belangrijkste afmetingen en relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …) zodat er een duidelijke weergave is van zowel de bestaande als de nieuwe gewenste toestand.
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde zodat de huidige reële omgeving van de woning juist kan ingeschat worden.  

Hoe concreter je vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Wat kan je verwachten?

Tijdens de voorbespreking toetst onze medewerker samen met jou jouw ontwerp aan de stedenbouwkundige verordening van de Stad Mechelen en aan de regelgeving van eventuele ruimtelijke structuurplannen als deze van toepassing zijn.  Deze richtinggevende voorbespreking heeft tot doel realistisch in te schatten of het ontwerp kans maakt op een bouwvergunning. Vandaag noemen we dit een omgevingsvergunning.

De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je nog geen definitief standpunt meekrijgt. Afhankelijk van je ontwerp bestaat de mogelijkheid dat een deel van je vragen moeten teruggekoppeld worden naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is in sommige gevallen nodig om jouw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit voorkomt ad hoc antwoorden en kadert elke vraag binnen een ruimer structureel plan op het gehele grondgebied van Mechelen. Dit vergt een minimale extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening die we nastreven ten goede komt.

Brandweeradvies nodig?

In Mechelen is het brandweerkorps Rivierenland bevoegd voor het afleveren van een brandweeradvies bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.