Waar kan je ons bereiken?

Hier start je verhaal als je jouw droomwoning wilt bouwen of verbouwen. 

Bij de bouwdienst kom je te weten of er voor jouw project een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer volstaat een melding? Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen? Moet je werken met een architect

Al deze vragen worden beantwoord via de bouwdienst.

Werkwijze

Het eerste contact

Het eerste contact verloopt via telefoon of mail. Van maandag tot en met vrijdag is er elke ochtend een medewerker van de bouwdienst die je te woord staat. 

De medewerker van de bouwdienst informeert je over de algemene werkwijze, de vergunde toestand van een gebouw, het bouwjaar van een woning, de aangewezen te volgen procedure voor jouw bouwvraag,... Om de opmaak van de plannen te vereenvoudigen kan onze medewerker nagaan of er van je woning plannen gearchiveerd zijn in ons archief. Kortom algemene vragen die snel beantwoord kunnen worden.

Kan de medewerker je door drukte niet onmiddellijk te woord staan dan word je doorgeschakeld naar een onthaalmedewerker. Deze noteert jouw gegevens. De medewerker van de bouwdienst belt je binnen de 2 werkdagen terug.

Stel je jouw vraag via mail dan ontvang je binnen de twee werkdagen een antwoord. Als blijkt dat je vraag complex is, ontvang je ten minste het antwoord dat je vraag onderzocht wordt. Het inhoudelijk antwoord volgt ten laatste een week erna.

 Een afspraak maken

Op basis van de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen maak je jouw plannen op. Dit kan zonder architect. Eventueel heeft het eerste contact je al een richting kunnen geven. Van zodra je concrete plannen hebt, van eenvoudig tot complex, toets je deze best af tijdens een afspraak. Deze voorbespreking is vooral bij complexere projecten wenselijk, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Hou er rekening mee dat, tussen het moment van inbellen en de eigenlijke afspraak, er gemiddeld vijf werkdagen verlopen. 

Wat breng je mee naar de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken, vragen we je om de voorbespreking goed voor te bereiden en het volgende mee te brengen:

  • Een uitgewerkte schets met de belangrijkste afmetingen en relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …) zodat er een duidelijke weergave is van zowel de bestaande als de nieuwe gewenste toestand.
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde zodat de huidige reële omgeving van de woning juist kan ingeschat worden.  

Hoe concreter je vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Wat kan je verwachten?

Tijdens de voorbespreking toetst onze medewerker samen met jou jouw ontwerp aan de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen en aan de regelgeving van eventuele ruimtelijke structuurplannen als deze van toepassing zijn.  Deze richtinggevende voorbespreking heeft tot doel realistisch in te schatten of het ontwerp kans maakt op een bouwvergunning. Vandaag noemen we dit een omgevingsvergunning.

De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je nog geen definitief standpunt meekrijgt. Afhankelijk van je ontwerp bestaat de mogelijkheid dat een deel van je vragen moeten teruggekoppeld worden naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is in sommige gevallen nodig om jouw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit voorkomt ad hoc antwoorden en kadert elke vraag binnen een ruimer structureel plan op het gehele grondgebied van Mechelen. Dit vergt een minimale extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening die we nastreven ten goede komt.

Hoe maak je een afspraak?

Een afspraak inboeken bij de bouwdienst kan enkel telefonisch.

Dit kan door een onthaalmedewerker. Enkel bij concrete vragen aan de bouwdienst zoals hierboven omschreven onder 'Het eerste contact' heb je een medewerker van de bouwdienst nodig.  

Alvorens je een afspraak maakt, is het aangewezen voorgaande stappen te doorlopen.

Brandweeradvies nodig?

In Mechelen is het brandweerkorps Rivierenland bevoegd voor het afleveren van een brandweeradvies bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Openingsuren

maandagvan 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
dinsdagvan 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
woensdagvan 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
donderdagvan 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
vrijdagvan 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch)
zaterdaggesloten
zondaggesloten
maandag 23-09-2019van 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
dinsdag 24-09-2019van 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
woensdag 25-09-2019van 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
donderdag 26-09-2019van 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch), van 13:30 tot 17:00 (Om een afspraak te maken)
vrijdag 27-09-2019van 08:30 tot 12:30 (Om een afspraak te maken), van 09:00 tot 12:00 (Telefonisch)
zaterdag 28-09-2019gesloten
zondag 29-09-2019gesloten
laden