Waar kan je ons bereiken?

Momenteel wordt de Bouwdienst overspoeld met vragen en is het heel erg druk. We doen ons uiterste best om alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Hou wel rekening met deze termijnen:

  • Vragen over lopende dossiers: binnen de 5 werkdagen antwoord
  • Vragen over nieuwe dossiers: binnen de 3 weken antwoord

 

Alvast bedankt voor uw begrip.
Het team van de Bouwdienst

Hier start je verhaal als je jouw droomwoning wilt bouwen of verbouwen. 

Bij de bouwdienst kom je te weten of er voor jouw project een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer volstaat een melding? Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen? Moet je werken met een architect

Al deze vragen worden beantwoord via de bouwdienst.

Werkwijze

Het eerste contact

Het eerste contact verloopt via telefoon of mail. Van maandag tot en met donderdag  is er elke voormiddag (09.00 - 12.30)  en elke namiddag (13.30 - 16.00) een medewerker van de bouwdienst die je te woord staat. Op vrijdag kan je ons bereiken in de voormiddag (09.00 - 12.30).

De medewerker van de bouwdienst helpt je verder met eerstelijnsvragen.

Stel je je vraag via mail, omgeving@mechelen.be

Voeg voldoende gegevens toe:

  • Adres en/of perceelnummer van de werken
  • Foto's, schetsen en/of plannen
  • Dossiernummer indien het over een lopend dossier gaat
  • Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk

Een afspraak maken

Op basis van de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen maak je jouw plannen op. Dit kan zonder architect. Eventueel heeft het eerste contact je al een richting kunnen geven. Van zodra je concrete plannen hebt, van eenvoudig tot complex, toets je deze best af tijdens een afspraak. Deze voorbespreking is vooral bij complexere projecten wenselijk, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Een afspraak maken doe je telefonisch op het gratis nummer 0800 20 800. 
Afspraken gaan door van 9u -12.30u en van 13.30u - 16u. 

Alvorens je een afspraak maakt is het aangewezen volgende stappen te doorlopen.

Hoe verloopt de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken, vragen we je om een aantal dagen op voorhand via mail (omgeving@mechelen.be) met vermelding van afspraakdatum en uur een aantal zaken door te sturen:

  • Een uitgewerkte schets met de belangrijkste afmetingen en relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …) zodat er een duidelijke weergave is van zowel de bestaande als de nieuwe gewenste toestand.
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde zodat de huidige reële omgeving van de woning juist kan ingeschat worden.  

Hoe concreter je vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Wat kan je verwachten?

Tijdens de voorbespreking toetst onze medewerker samen met jou jouw ontwerp aan de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen en aan de regelgeving van eventuele ruimtelijke structuurplannen als deze van toepassing zijn.  Deze richtinggevende voorbespreking heeft tot doel realistisch in te schatten of het ontwerp kans maakt op een bouwvergunning. Vandaag noemen we dit een omgevingsvergunning.

De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je nog geen definitief standpunt meekrijgt. Afhankelijk van je ontwerp bestaat de mogelijkheid dat een deel van je vragen moeten teruggekoppeld worden naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is in sommige gevallen nodig om jouw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit voorkomt ad hoc antwoorden en kadert elke vraag binnen een ruimer structureel plan op het gehele grondgebied van Mechelen. Dit vergt een minimale extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening die we nastreven ten goede komt.

Brandweeradvies nodig?

In Mechelen is het brandweerkorps Rivierenland bevoegd voor het afleveren van een brandweeradvies bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.