Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie)?

  • Informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel. Het geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen…) die van kracht zijn en de voorschriften die gelden als je op het perceel iets wil realiseren.
  • een overzicht van de verleende vergunningen op een bepaald perceel. Hierop staan ook de vastgestelde bouwovertredingen.
  • Iedereen die reclame maakt voor de verkoop of verhuur van vastgoed ouder dan 9 jaar, moet in de tekst van de publicatie (bijv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Ook akten van eigendomsoverdracht/langdurige verhuur moeten bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden.

Hoe vraag je stedenbouwkundige inlichtingen aan?

Prijzen

  • De retributie voor het bekomen van vastgoedinformatie, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 29 januari 2024, werd vastgesteld op 293,17 euro per aanvraag.
  • Naast de gemeentelijke retributie wordt er door het Vlaamse Vastgoedinformatieplatform ook een platformretributie van 36,50  euro aangerekend per kadastraal perceel en btw.
  • Dit brengt de totale prijs op 398,90 euro inclusief btw per aanvraag.
  • Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.
  • De facturatie gebeurd door het Vlaamse Vastgoedinformatieplatform. Vragen omtrent facturatie kunnen steeds gesteld worden door een mail te sturen naar accounting@athumi.eu

Hoe lang blijven stedenbouwkundige inlichtingen geldig?

Stedenbouwkundige inlichtingen zijn een momentopname en hebben een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag.

Deze gegevens zijn geldig onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan of van de regelgeving. De voorschriften van goedgekeurde plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, toegestane verkavelingen, rooiplannen en stedenbouwkundige verordeningen zijn geldig zolang de verordenende bepalingen waaruit ze voortvloeien hun bindende kracht behouden. Doordat de gegevens snel kunnen wijzigen, is het raadzaam regelmatig nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

Heb je bijkomende vragen, neem dan contact op via vastgoedinformatie@mechelen.be.

Jouw privacy

Je aanvraag voor vastgoedinformatie wordt door het Vlaamse Vastgoedinformatieplatformen Stad Mechelen verwerkt.

Beide partijen behandelen je persoonsgegevens met respect voor je privacy.