Vraag vastgoedinformatie aan

Stedenbouwkundige informatie kan je op verschillende manieren aanvragen bij de stad. Het kan gaan om stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie) of een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister).

Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie)?

  • Informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel. Het geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen…) die van kracht zijn en de voorschriften die gelden als je op het perceel iets wil realiseren.
  • een overzicht van de verleende vergunningen op een bepaald perceel. Hierop staan ook de vastgestelde bouwovertredingen.
  • Iedereen die reclame maakt voor de verkoop of verhuur van vastgoed ouder dan 9 jaar, moet in de tekst van de publicatie (bijv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Ook akten van eigendomsoverdracht/langdurige verhuur moeten bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden.

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister)?

  • Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • Het plannenregister bevat alle informatie over geldende ruimtelijke plannen op alle niveaus: gewestplannen, uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen.
  • Het vergunningenregister is een databank waarin alle afgeleverde vergunningen, weigeringen, stedenbouwkundige inbreuken, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen.

Hoe vraag je stedenbouwkundige inlichtingen en andere uittreksels aan?

Je vraagt deze digitaal aan via vastgoedinformatie.mechelen.be. Zorg wel dat je je kaartlezer en eID bij de hand hebt (met je rijksregisternummer en paswoord).
Je aanvraag komt terecht bij de cel vastgoedinformatie.
Na afhandeling ontvang je de gevraagde informatie in je mailbox.

Prijzen

  • Stedenbouwkundige inlichtingen: 126,44 euro
  • Uittreksel plannenregister: 89,32 euro
  • Uittreksel vergunningenregister: 89,32 euro

De factuur wordt nagestuurd.

Hoe lang blijven stedenbouwkundige inlichtingen geldig?

Stedenbouwkundige inlichtingen zijn een momentopname en hebben een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag.

Deze gegevens zijn geldig onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan of van de regelgeving. De voorschriften van goedgekeurde plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, toegestane verkavelingen, rooiplannen en stedenbouwkundige verordeningen zijn geldig zolang de verordenende bepalingen waaruit ze voortvloeien hun bindende kracht behouden. Doordat de gegevens snel kunnen wijzigen, is het raadzaam regelmatig nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

Hoe lang blijft een stedenbouwkundig uittreksel geldig?

Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag ze niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Heb je bijkomende vragen, neem dan contact op via vastgoedinformatie@mechelen.be

Vraag vastgoedinformatie aan