De lokale wetgeving ruimtelijke ordening is terug te vinden in:

  • gemeentelijke verordeningen
  • plannen op gemeentelijk niveau (verkavelingen, BPA's, RUP's)
  • collegebeslissingen
  • ...

Nieuwe stedenbouwkundige verordening

Deze verschillende verordeningen zijn ondertussen samengebracht onder een nieuwe algemene verordening. 

Gemeentelijke bestemmingsplannen

De gemeentelijke bestemmingsplannen leggen bestemmingen vast voor een deel van het grondgebied. Zo verfijnen of overschrijven Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) het Gewestplan en bepalen ze stedenbouwkundige voorschriften voor een perceel.   Sinds de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen (3 juli 2001) worden gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's) opgemaakt.

Een overzicht van deze BPA’s en RUP’s vind je hier.

Ik wil:

Uw vraag wordt behandeld door de dienst Omgeving van de stad.