Lopende RUP/ BPA

 

 

Afgesloten RUP/BPA

 

 

 

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt ter verfijning van het gewestplan. Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's). Deze RUP’s bepalen waar en hoe er gebouwd en verbouwd mag worden op specifieke percelen of veranderen de bestemming, zodat er verder kan gebouwd worden aan de stad.

De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP. 

 

Bijzondere Plannen van Aanleg

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Afgerond

    1. Deelplan 1
    2. Deelplan 2
    3. Deelplan 3
    4. Deelplan 4
    5. Deelplan 5
    6. Deelplan 6
    7. Deelplan 7

Lopend

 • RUP Stuivenberg: voor meer informatie, klik hier
 • RUP Zonevreemde recreatie: voor meer informatie, klik hier