Gebruik een beslissingsboom om te weten te komen of je meteen kan starten met je (ver)bouwproject of dat je eerst een melding moet aanmaken of omgevingsvergunning (=bouwvergunning) moet aanvragen. 

Je komt ook te weten of je al dan niet een architect moet aanstellen.

Moeilijk woord? Bekijk de verklarende woordenlijst.