Dit preventieteam herken je aan hun indigo uniform. Deze Buitengewone OpsporingsAmbtenaren zijn handhavers die nauw samenwerken met de lokale politie en Gemeenschapswachten. Toch gaan ze in de eerste plaats sensibiliseren, informeren en signaleren. Dus heb je een vraag of een probleem? Spreek hen zeker aan of maak een melding.
Want een toffe en aangename buurt, daar werken we samen aan.

Handhaving

De BOA’s hebben de toelating om vaststellingen te maken in het kader van de GAS-wet. Zo treden ze op bij kleine overtredingen die een bron van grote ergernis zijn: sluikstort, zwerfvuil, hondenpoep, foutief parkeren op oversteekplaatsen en nog veel meer.

Kerntaken 

Verder heeft het BOA-team nog drie andere kerntaken:

  • Controles van (niet-vergunde) innames openbaar domein zoals werven, terrassen, containers en andere
  • Toezicht op en afsluiten van parken en pleinen
  • Toezicht op evenementen en festivals (Parkpop, Maanrock, sportwedstrijden en andere)

Diefstalpreventie

BOA’s worden, onder andere, ook opgeleid tot diefstalpreventieadviseur. Binnenkort krijg je van hen tips en advies om jouw woning optimaal te beveiligen.

BOA- team