Elk plantseizoen planten we steeds meer bomen op het openbaar domein.

En die vergroening willen we verderzetten. We zijn op zoek naar plaatsen op het openbaar domein om nog meer bomen te planten. Help jij mee zoeken?

Deed je al een melding? Dan kan je op de bomenkaart ook bekijken hoe het daarmee staat.

Legende

 • Witte vlag:
  Op deze locatie is al een ingave gebeurd. Op die plek moet je niets meer ingeven.
 • Groen bolletje:
  Hier zijn al bomen aanwezig.
 • Rood bolletje:
  Hier zijn bomen aanwezig, maar beschikken we nog niet over alle info (boomsoort, bijhorende foto’s). Je mag die helpen vervolledigen en ons die informatie ook bezorgen als je wil.
 • Groen vlaggetje:
  Melding positief beoordeeld.  We planten een boom in het volgende plantseizoen. 
 • Geel vlaggetje:
  Melding wordt bekeken en verder onderzocht. 
 • Rood vlaggetje:
  Melding negatief beoordeeld. Hier zal voorlopig geen boom geplant kunnen worden.  
 • Witte vlag:
  Melding nog niet onderzocht.

Hoe melden?

Via de digitale bomenkaart.

Is er volgens jou plaats voor één boom of meerdere bomen in jouw buurt of in de ruimere omgeving? Duid op het kaartje de locatie aan.
Op een onverharde locatie is het eenvoudig om snel een boom te planten. Op een onverharde locatie is dat ook mogelijk, maar de kans is hier wel kleiner dat dit snel zal gebeuren. 

 • Kijk in de bomenkaart of er op jouw locatie niet eerder een melding werd aangemaakt.  Bij de melding staat ook steeds een status. 
 • Meer info meegeven doe je in het veld: ‘notitie’.
 • Je kan ook foto’s opladen van de locatie. Dat is handig en maakt het duidelijker.

Maak een melding in de bomenkaart

Wat gebeurt er na mijn melding?

Wij gaan met je melding aan de slag en bekijken wat mogelijk is. Dat onderzoek vraagt enige tijd. Eenmaal beoordeeld, krijgen alle meldingen een gekleurd vlaggetje op de kaart met een beoordeling.  

Waarom is mijn melding negatief beoordeeld?

Dit kan om uiteenlopende redenen zijn.  
Meestal praktische : de locatie is verhard en kan niet  eenvoudig  onthard worden. Mogelijk zal dit pas gebeuren bij grotere werken. Het is ook mogelijk dat er leidingen in de grond zitten of dat een veiligheidscamera  een open zicht moet hebben.

Naast al deze praktische redenen zijn er ook nog de wettelijke afstanden tot de perceelsgrenzen, waterwegen en spoorwegen die we moeten respecteren.

Tot slot is de stad vaak niet de eigenaar van de grond. Andere overheidsorganisaties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg of de NMBS beheren ook veel openbare gronden. We bekijken dan samen met hen of en waar we op hun eigendom toch bomen kunnen planten.

Heb je een klacht over een boom: slecht gesnoeid, een dode boom, processierups of nog iets anders? Meld dit dan via ons meldingsformulier, niet via deze bomenkaart.