Legende

 • Witte vlag:
  Op deze locatie is al een ingave gebeurd. Op die plek moet je niets meer ingeven.
 • Groen bolletje:
  Hier zijn al bomen aanwezig.
 • Rood bolletje:
  Hier zijn bomen aanwezig, maar beschikken we nog niet over alle info (boomsoort, bijhorende foto’s). Je mag die helpen vervolledigen en ons die informatie ook bezorgen als je wil.
 • Groen vlaggetje:
  Melding positief beoordeeld. We planten een boom in het volgende plantseizoen.
 • Geel vlaggetje:
  Melding wordt bekeken en verder onderzocht.
 • Rood vlaggetje:
  Melding negatief beoordeeld. Hier zal voorlopig geen boom geplant kunnen worden.
 • Witte vlag:
  Melding nog niet onderzocht.