Vlakbij het Zennegat vinden we een merkwaardig valleigebied. Een landschap waarin zich drie natuurgebieden bevinden: het Thiebroekbos, Den Battelaer en de Oude Dijlearm. Het gebied is gelegen ten westen van de wijk Battel en is ingeklemd tussen de Zenne, de Leuvense Vaart en de Gentse Steenweg.

Het landschap is cultuurhistorisch gezien zeer waardevol. Eeuwenlang werden de weilanden (vloeibeemden) hier gecontroleerd bevloeid met rivierwater. De sloten, sluizen en dijken zijn daar de stille getuigen van. Die vochtige weilanden werden gebruikt voor de productie van gras en hooi. Veel van de voormalige weilanden tussen de Zenne en de vaart werden echter opgeplant met populieren, waardoor het aspect van een vloeibeemdenlandschap grotendeels verloren is gegaan. De voorbije jaren zorgden de Stad Mechelen en Natuurpunt voor een ommekeer, waardoor herstel van het oorspronkelijke landschap mogelijk werd: in het natuurgebied Thiebroekbos kocht de Stad Mechelen verschillende hectare natuur aan, en het bos werd ingericht als openbaar wandelbos. Het beheer van Den Battelaer kwam in handen van Natuurpunt. 

Natuurpunt organiseert regelmatig geleide wandelingen.

Meer info

Contact

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied
Muizenhoekstraat 7
Muizen
bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be
015 43 61 09.