Het fort van Walem heeft een bijzondere historische waarde binnen de ganse Antwerpse fortengordel, zowel op militair als op vestingbouwkundig vlak. Het fort vertegenwoordigt een uniek ‘overgangstype' tussen de bakstenen forten uit het ‘Brialmonttijdperk' en de nieuwere betonnen pantserforten uit het begin van de 20ste eeuw. Heel wat vestingbouwkundige waarden en details zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven (waaronder een waarnemerklok en delen van een pantserkoepel). Bijna geen enkel ander fort draagt zulke zichtbare sporen van de ongelijke strijd tussen het Duitse en Belgische leger in september 1914. De natuur, die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, is van een uitzonderlijke kwaliteit. Door de rust die het domein biedt is het een belangrijk toevluchtsoord voor heel wat zeldzame dieren. Dankzij de overwinterende vleermuizen geniet het fort zelfs een Europese bescherming.

Het fort is niet vrij toegankelijk omdat het bouwvallig is. Natuurpunt Kern Mechelen plant elk seizoen een geleide wandeling in het fort. Het fort van Walem ligt langs de Antwerpsesteenweg (N1) net ten zuiden van het dorp van Walem. Lijnbus 500: halte fort Walem.

Meer info

Contact

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied
Muizenhoekstraat 7
Muizen
bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be
015 43 61 09.