De natuur die zich in de loop der jaren ontwikkelde in en om het Fort van Walem, is van een uitzonderlijke kwaliteit. De rust die heerst op het domein, maakt het onder andere een belangrijk toevluchtsoord voor heel wat zeldzame dieren.

Dankzij de vleermuizen die er overwinteren, geniet het fort zelfs van een Europese bescherming. Recent werd ook ontdekt dat de Bruine Korenbout, een zeldzame libel in Vlaanderen, nog voorkomt op het fort van Walem.

Ook planten die in de directe omgeving niet meer groeien door de intensieve landbouw, krijgen op het Fort van Walem de kans om tot bloei te komen. Een aantal mossen die op het fort groeien, vind je bovendien bijna nergens anders in Vlaanderen, omdat ze normaal op kalkrotsen groeien.

Fort van Walem

Toegankelijkheid

Het fort is niet vrij toegankelijk. Natuurpunt organiseert wel elk seizoen een geleide wandeling.

Ingang

Langs de Antwerpsesteenweg (N1), net ten zuiden van het dorp van Walem.

Contact

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied
Muizenhoekstraat 7
Muizen

Meer info