Het Mechels Broek is een nat en open moeras dat tot het vroegere natuurlijke overstromingsgebied van de Dijle behoort. De grote zandwinningput is erg in trek bij heel veel watervogels als rust- en eetplaats. In de nabijheid is er een bezoekerscentrum. Gezinnen met kinderen tussen 5 en 11 jaar kunnen in het bezoekerscentrum een 'broekzakje' uitlenen voor een leuke doewandeling in het Mechels Broek.

In het voorjaar zie je dat blauwborsten, rietzangers, waterrallen, zomertalingen het Mechels Broek uitkiezen om hun gezinnetje uit te breiden. In het najaar blijven heel visarenden en kiekendieven wat hangen om uit te rusten van de grote trek die ze ondernemen. De winter is dan weer ideaal om grote groepen eenden te zien. In een moerasgebied als het Mechels Broek kunnen ook amfibieën niet ontbreken. De vele sloten die vroeger door de landbouwers gegraven werden, zijn samen met de bomputten uit de Tweede Wereldoorlog een ideale leefplaats voor groene kikkers, alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders.

De plantenrijkdom heeft het Mechels Broek vooral te danken aan de vroegere overstromingen van de Dijle. Het open karakter van het gebied moet behouden blijven en voldoende nat zijn met periodes van rust, zodat de broedvogels ongestoord hun kroost kunnen grootbrengen. Galloways werken mee aan het behouden van de openheid van het gebied.

Laarzen of stevig schoeisel zijn aangewezen in natte periodes. Honden welkom, aan de leiband. Enkel op de paadjes naar de kijktoren en kijkhut zijn honden niet toegelaten. Kinderwagens met grote wielen kunnen in droge periodes, maar moeten wel over koeienpoortjes getild worden.

Meer info

Contact

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied
Muizenhoekstraat 7
Muizen
bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be
015 43 61 09.