Het Robbroek is nog slechts een fractie van de uitgestrekte vochtige natuurgebieden in het Mechelse. Het vroegere moeras wordt ontwaterd met sloten en dwarssloten, de Zenne werd grotendeels rechtgetrokken en de dijken zijn opgehoogd. In de jaren 1950-1960 werd het Robbroek grotendeels ingeplant met populier. Vanaf de jaren 1990 werden deze gekapt.

Het Robbroek kent een grote variatie aan moeras- en rietvogels (wilde eend, wintertaling, waterhoen, sprinkhaanrietzanger, blauwborst) en roofvogels (buizerd, sperwer). Ook allerlei andere dieren voelen zich hier thuis, zoals groene en bruine kikker, gewone pad en kleine- en alpenwatersalamander, wezel en bunzing.

Op termijn wil het Agentschap voor Natuur en Bos hier komen tot een open moeraslandschap, typisch voor een rivierdal. Begrazing met gallowayrunderen en konikpaarden houdt de verruiging van de graslanden en moerasvegetaties in de hand.

Doorheen het Robbroek loopt een wandelpad dat je langs idyllische knotwilgen en houtkanten leidt. Het pad loopt ook door het begrazingsgebied met de konikpaarden en de gallowayrunderen. Grote grazers en honden gaan niet samen. Honden, zelfs aangelijnd, zijn daarom niet toegelaten. Hou afstand van de grazers en voeder hen niet. Het terrein is bereikbaar via de Oude Leestebaan, Schouwbroekstraat en de Warandestraat.

Meer info